91 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI(PAZARLIK USULU) İHALESİ
07 Temmuz 2022

Birim_Fiyat_Teklif_Cetveli_KIK0015_5B_EKAP_M (4).docxTEKNİK ŞARTNAMELER.pdf

4734 sayılı İhale Kanununa göre Pazarlık usulü 21/b bendi ile gerçekleştirilecek olan E-ihale
2022/694820 İKN'lu 91 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI(PAZARLIK USULU) ihalesine
ilişkin olarak son fiyat teklifinizi en geç 20/07/2022 tarihi, saat 10:30’a kadar ihale dokümanında
yapılan düzenlemeye uygun olarak E-ihale olarak EKAP üzerinden sunmanız gerekmektedir.

TEKLİFLER EKAP ÜZERİNDEN SUNULACAKTIR. E-İHALE, DAVET İÇİN VERGİ NUMARANIZI GÖNDERMENİZ GEREKLİDİR.
İHALE BİRİMİ:7626-4188-7416