El Cerrahisi

Kliniğimiz, el ve üst ekstremite

- Acil yaralanmalar ve rekonstrüksiyonları ( kırık ve çıkıklar, tendon damar ve sinir yaralanmaları ve tamiri )

- Mikrocerrahi girişimleri (revaskülarizasyon, parmak, el ve ayak gibi replantasyon gereken yaralanmaları ve mikrocerrahi ile yapılan rekonstrüksiyonlar, doku nakilleri )

- Femur başı avasküler nekrozunda damarlı kemik transferi

- Doğumsal anomalileri (doğumsal uzuv eksiklikleri ve bozuklukları)

- Doğumsal yaralanmaları (doğumsal ve travmatik brakiyal pleksus yaralanmaları, beyin felci)

- Enfeksiyonları

- Romatizmal hastalıkları

- Tümörlerinin (yumuşak doku ve kemik rekonstrüksiyonları) tanınması, cerrahi ve cerrahi olmayan tedavisi, rehabilitasyonu ve ameliyat sonu bakımları ile aynı bölgelerin edinsel veya travmatik deformitelerinin rekonstrüksiyonları ve ayrıca bölgelerin ve uygulamaların benzerliği nedeniyle, alt ekstremite yaralanmaları ve rekonstrüksiyonları ( revaskülarizasyon ve replantasyon gereken yaralanmaları ve mikrocerrahi ile yapılan rekonstrüksiyonlar, sinir yaralanmaları gibi ) alanında hizmet vermektedir. 

Klinikte görev yapan hekim

Uzm. Dr. Mustafa Yasin Hatipoğlu 

El Cerrahisi Doktorları

22 Haziran 2022