Klinik Araştırma Koordinasyon Birimi
19 Aralık 2023


Görev ve Sorumluluklar
-Sağlık tesisinde yapılması planlanan çalışma ve hizmetlere dair ön fizibilite çalışması yapılması,
-Yapılması planlanan çalışma başvurusu hakkında sağlık tesisi ve destekleyici veya varsa yasal temsilcisi arasında sözleşme imzalanması süreçlerinin koordine edilmesi,
- Gerekli duyulması halinde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin inceleme komisyonu ile koordinasyon sağlanması,
- Çalışma ve hizmetlerin başlatılması ve yürütülmesi süreçlerinde destekleyici ve varsa yasal temsilcisi ile sorumlu araştırmacı, etik kurul ve döner sermaye saymanlığı arasındaki koordinasyonun sağlanması ve benzeri iş ve işlemleri yürütür.

Klinik Araştırma Başvuruları
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından izni verilen çalışmaların sağlık tesisimizde başlatılabilmesi için gerekli “Ön İzin” talepleri Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine aşağıda yer alan Klinik Araştırma Bilgi Notu doğrultusunda ilgili başvuru dokümanları hazırlanarak yapılır. Yapılan başvurular " Klinik Araştırma Koordinasyon Birimi" tarafından değerlendirilir.


Başvuru Dokümanları
Klinik Araştırma Bilgi Notu
Klinik Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu
Klinik Araştırma Sorumlu Araştırmacı Taahhütnamesi
Destekleyici Taahhütnamesi
Yasal Temsilci-Kişi-Kurum-Başvuru Sahibi Üst Yazı
Ek 1 Çalışma Türlerine Göre Hizmet Veren Personel Arasında Pay Dağıtım Oranları
Ek 2 Sağlık Tesisi Sözleşmesi
Ek 3 Sağlık Tesisi Bütçe Formu
Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi Başvuru Formu