Etik Kurul
03 Ekim 2023

DJI_0015.jpg


Etik kurul toplantısı ortalama 15 günde bir Perşembe günleri yapılmaktadır. Bir Etik Kurul toplantı süreci iki hafta olup, bir hafta dosya teslim süreci ve bir hafta toplantı haftası (hazırlık, gerçekleştirme ve sonuçlandırma) olarak işlemektedir. Dolayısıyla dosya teslimi toplantı tarihi haftası yapılmayacaktır. Yapılacak bütün Klinik Araştırmaların beyaz şeffaf dosya içinde Etik Kurul Birimine (Etik Kurul Sekreterliğine) teslim edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca elektronik ortamda arşivlenmesi için PDF formatında adanasehir.etikkurul@saglik.gov.tr adresine gönderilmelidir.


Etik Kurul Birimi tel: 0322 455 90 00 - Dahili: 3829

Etik kurul planlanan toplantı tarihleri: 12 Ekim, 26 Ekim, 9 Kasım, 23 Kasım, 7 Aralık ve 21 Aralık olarak yapılması planlanmıştır.

Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeleri:


Prof. Dr. Banu KARA (Etik Kurul  Başkanı)
Prof.Dr. Ganiye Begül KÜPELİ (Etik Kurul Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Talih ÖZDAŞ (Birimlerden Sorumlu Üye)
Prof.Dr. Alper SÖZÜTEK
Doç. Dr. Sefa ARLIER
Doç.Dr. Akkan AVCI
Doç.Dr. Özlem ERÇEN DİKEN
Doç.Dr. Fırat SEYFETTİNOĞLU
Uzm. Dr. Saliha Dilek ÖZTOPRAK HACIOĞLU
Uzm. Dr. Havva KUBAT ÖZEL
Avukat Tahsin ERKILINÇ (Üye)
Biyomedikal Müh. Neslihan KAYA
Pelin YAVAŞ

Sekreterya:
Şentürk KİŞ

Etik Kurula Başvuru Sırasında İçindekiler başlığı altındaki formlar tam ve eksiksiz bir şekilde yapraklı sunum dosyasına hazırlanarak Etik Kurul Sekreterliğine teslim edilmelidir.


ETİK KURUL BAŞVURUSU VE KULLANILACAK FORMLAR

İçindekiler

Araştırma Başvuru Formu

Araştırma Protokolü

Araştırma Bütçesi

Başhekimlik ve Ünite Amirlerinin Onayı (Tüm imzalar bittikten sonra teslim edilecektir)

Taahhütname (İKU ve Helsinki Bildirgesi, SigortaTaahhütnamesi) 

Özgeçmiş (imzalı ve güncel tarihli)

Sorumluluk Paylaşımı

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi 

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

Veri Formu

Kaynaklar (3 makale - Full Text)

Okunması Önerilen Kılavuz
İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu