Etik Kurul
06 Mayıs 2024

ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Etik kurul toplantısı ayda en az 1 (bir) gün yapılmaktadır. Dosya teslim işlemlerinin belirtilen tarihlerde yapılması gerekmektedir. Toplantı tarihi haftası içerisinde kesinlikle dosya kabulü yapılmayacaktır. Yapılacak bütün Klinik Araştırmaların beyaz şeffaf dosya içinde Etik Kurul Birimine (Etik Kurul Sekreterliğine) teslim edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca elektronik ortamda arşivlenmesi için PDF formatında adanasehir.etikkurul@saglik.gov.tr adresine gönderilmelidir.


Etik Kurul Birimi tel: 0322 455 90 00 - Dahili: 3829

 
Başvuru Tarihi:              13.05.2024 Pazartesi

Son Başvuru Tarihi:          24.05.2024 Cuma
Toplantı Tarihi:                  30.05.2024 Perşembe

 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL ÜYELERİ:


Prof. Dr. Banu KARA (Etik Kurul  Başkanı)
Prof.Dr. Ganiye Begül KÜPELİ (Etik Kurul Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Talih ÖZDAŞ
Prof.Dr. Alper SÖZÜTEK
Doç. Dr. Sefa ARLIER
Doç.Dr. Akkan AVCI
Doç.Dr. Özlem ERÇEN DİKEN
Doç.Dr. Fırat SEYFETTİNOĞLU
Uzm. Dr. Saliha Dilek ÖZTOPRAK HACIOĞLU
Uzm. Dr. Havva KUBAT ÖZEL


Sekreterya:
Şentürk KİŞ
Ufuk KARAVELİOĞLU

Etik Kurula Başvuru Sırasında kullanılacak formlar tam ve eksiksiz bir şekilde yapraklı sunum dosyalarına (şeffaf dosya) yerleştirilmeli ve yapraklı sunum dosyaları da beyaz telli dosyaya yerleştirilerek Etik Kurul Sekreterliğine teslim edilmelidir.

Etik Kurul Yönergesi

Genel Bilgiler


ETİK KURUL BAŞVURUSU VE KULLANILACAK FORMLAR

Başvuru Dilekçesi

Başvuru Formu
 
Özgeçmiş Formu

Gönüllü Olur Formu

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (Her sayfada tüm üyelerin imzası olmalı; son sayfada "okudum, anladım" ibaresi yazılıp, ünvanla birliktead soyad yazılmalı ve imzalanmalıdır)


Veri Formu (Sorumlu araştırmacı tarafından kullanılacak verilerin listesi yapılarak hazırlanmalıdır)

Kaynaklar (3 makale - Full Text)