Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi Ekibi
Poliklinikler, C blok zemin katta,
Ürodinami Ünitesi C blok zemin katta,
Çocuk Cerrahisi yataklı servisi ise C blok 6. katta hizmet vermektedir. 

Klinikte Yapılan İşler,

  Genel Çocuk Cerrahisi

   Yeni doğanın Konjenital Anomali  Cerrahisi

   Onkolojik Cerrahi

   Üroloji Cerrahi

   Travma Cerrahisi

   Toraks Cerrahisi

   Endokrin Cerrahisi

   Meme Cerrahisi

Pediatrik Ürodinami Ünitesi

  Altını ıslatan çocuklar ve bel açıklığı ile doğan çocukların tanı ve tedavilerinin yapıldığı ünitedir. 

Çocuk Cerrahisi Doktorları

18 Mayıs 2022