Diyaliz Merkezi
05 Aralık 2021

Diyaliz merkezimizde hastalar Nefroloji Uzmanı sorumluluğunda diyaliz sertifikalı hekim, hemşire,diyaliz teknikeri, diyetisyen, psikolog eşliğinde tedavileri yapılmaktadır. Hepatit B ve hepatit C tanılı hastalar ayrı salonlar ve ayrı cihazlarda diyaliz tedavileri yapılmaktadır. Merkezimizde 40 cihaz ile programlı 190 hastaya hizmet vermektedir. Tüm diyaliz hastalarının aylık, 3 aylık ve 6 aylık kan tetkikleri yapılmakta, akciğer grafileri, elektrokardiyografileri izlenmektedir.
Hastanemiz bünyesinde Organ Nakli ekibi eşliğinde kadavradan ve canlıdan böbrek nakli yapılmaktadır. Hastalar ameliyat öncesi ve sonrası uzman hekimler tarafından takip edilmektedir. Periton diyaliz ünitemizde 100 hastaya hizmet verilmektedir.
Hastalar servis ile evlerinden alınarak diyaliz merkezimize gelmekte, tedavilerinden sonra servis ile evlerine bırakılmaktadır.

Diyaliz merkezine D blok Alt zemin katından ulaşabilirsiniz.


  • Diyaliz Merkezi
  • Diyaliz Merkezi
  • Diyaliz Merkezi
  • Diyaliz Merkezi