Danışmanlık, Konuşmacı, Diğer Hizmet İşlemleri
26 Şubat 2024

Danışmanlık, Konuşmacı, Diğer Hizmet İşlemleri
  -Danışmanlık, Konuşmacı, Diğer Hizmetler İçin Talep Formu doldurulmuş olmalı,
- Sözleşme 3 nüsha halinde firma ve hizmet talep edilen personel tarafından imzalanmış olmalıdır.
- Hizmet talep edilen personel tarafından Başhekimlik hitaplı izin dilekçesi yazılmış, evrak kayıttan geçirilmiş olmalıdır.
- Sözleşme FTR binasında Teknopolis Teknoloji Transfer Ofisi Sorumlusuna inceletilmeli, A Blok 8. Kat Klinik Araştırma Merkezi’nde görev yapmakta olan Komisyon Sekretaryasına teslim edilmelidir.

İlgili başvurunun başhekimliğimizce onaylanması için aşağıda adetleri ile belirtilen belgelerin hazırlanarak başvuru yapılması gerekmektedir.
1.    Danışmanlık, Konuşmacı, Diğer Hizmetler İçin Talep Formu
2.    Başhekimlik hitaplı izin dilekçesi
3.    Sözleşme 3 nüshaVergi Kimlik No
    Genel Bütçe: 8790672068
    Döner Sermaye: 8790672076


Sicil No    
18610051024015016760011300


Hesap Banka Adı  
Halk Bankası A.Ş.
Iban No: TR420001200916500005000040
Hesabın Kimin Adına Açıldığı: Adana Şehir HastanesiSözleşmelere ait banka dekontlarında;
Ödemenin içeriğinin açıklama kısmında mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
Bankalardan K14 ödeme yöntemi ile yapıldığında mutlaka açıklama yapılmalıdır.
Açıklamalarda;
Araştırıcı, danışmanlık veya konuşmacı ödemelerinde Hekim adı birlikte belirtilmeli, Ek ödeme birimine mutlaka ekinde dekont ile birlikte üst yazı olarak verilmeli,
Kurum Tetkik ödemesi ise, ait olduğu kurum, çalışma kodu ile birlikte, Dönem ve İcmal sayısı belirtilmeli,
Sözleşmede varolan yükümlülüklerden kaynaklanan ödemeler de;  (kırtasiye, sarf malzeme vb. ) açıklama kısmında belirtilmeli ve üst yazı ile verilmelidir.