Klinik Araştırma Merkezi
26 Şubat 2024

Klinik Araştırma Merkezi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun denetimleri sonucu Faz-1 araştırmaları için uygunluk belgesi almıştır.
Klinik Araştırma Merkezi'miz Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi A blok 8. Katta yer almaktadır.
Merkez ekibimiz alanında uzman ve deneyimli 20 kişilik kilit personelden oluşmaktadır. İyi Klinik Uygulamalar, temel yaşam desteği ve klinik araştırmalarla ilgili güncel konularda düzenli olarak eğitimlere tabi tutulmakta ve sertifikaları güncellenmektedir.

Misyonumuz

İyi klinik uygulamaları mevzuat ve etik ilkelere bağlı kalarak; gönüllülerin ve çalışanların güvenliğini önemseyen, kişisel verilerin gizliliğinin sağlandığı, sağlık haklarının korunduğu, uluslararası kalite standartlarında Faz-1 çalışmalarının yürütüldüğü akredite bir merkez olmak

Vizyonumuz


Ulusal ve uluslararası düzeyde Faz-1 çalışmalarının yapıldığı, kalite güvencesinden ödün vermeyen, insana, bilime, bilimsel araştırmaya ve etik kurallara değer veren, alanında örnek ve tercih edilen, hastanemize ve ülkemize değer katacak bir araştırma merkezi olmak