Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi
31 Ağustos 2023

 

 Birim Faaliyetleri

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
Öz değerlendirmeleri yönetmek.
İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
Kurumsal risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve komiteler arası koordinasyonu sağlamak.
Klinik kalite verilerinin izlenmesini, analiz edilmesini, iyileştirilmesini ve raporlanmasını yönetmek.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlik yerinde değerlendirme rehberine uyum durumunun gözden geçirilmesini sağlamak.
Verimlilik yerinde değerlendirme rehberi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
Verimlilik değerlendirmelerini yönetmek.
Yönetici takip ekranlarının kullanımı yoluyla yöneticiler ve çalışanlar arasında ölçme, değerlendirme ve iyileştirme kültürünün oluşturulmasını sağlamak.
Dinamik veri giriş platformuna tüm hastaneye ait dinamik verilerin girişlerini sağlamak.

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi

Uzm. Dr. Çiğdem ERHAN
Sorumlu Başhekim Yardımcısı ve Verimlilik ve Kalite Yönetim Sorumlusu 

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birim Çalışanları

  
Neşe Şenel
 Ebru Var
 Aylin Karadağ
                                                  
Neşe Şenel

Ebru Var
Aylin KaradağYağmur Barut   
Birim Sorumlusu
 
  
      
      
Nesin Küçük
 
Nesin Küçük

Mesude Ayçe