Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi
26 Nisan 2021

EKİBİMİZ

 

Ekibimiz

 


 Birim Faaliyetleri

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
Öz değerlendirmeleri yönetmek.
Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
Klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlik yerinde değerlendirme rehberine uyum durumunun gözden geçirilmesini sağlamak.
Verimlilik yerinde değerlendirme rehberi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. 
Verimlilik değerlendirmelerini yönetmek. 
Yönetici takip ekranlarının kullanımı yoluyla yöneticiler ve çalışanlar arasında ölçme, değerlendirme ve iyileştirme kültürünün oluşturulmasını sağlamak.
Dinamik veri giriş platformuna tüm hastanelere ait dinamik verilerin girişlerini sağlamak. 


Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi

Uzm. Dr. Mustafa Görür - Sorumlu Başhekim Yardımcısı
Uzm. Dr. Mustafa Görür
Sorumlu Başhekim Yardımcısı


Nihal Çil
Nihal Çil
Verimlilik ve Kalite Yönetim Direktörü

 

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birim Çalışanları

 
Neşe Şenel
 Ebru Var
 Aylin Karadağ
Neşe Şenel

Ebru Var
Aylin Karadağ
Birim Sorumlusu
 
 
     
     
Rahşan Gökçe

Nesin Küçük

Özlem Tekol
Rahşan Gökçe
Nesin Küçük
Özlem Tekol