Tıbbi Mikrobiyoloji
16 Mart 2022

Klinikte Görev Yapan Uzmanlar
Uzm. Dr. Nevzat Ünal - Mikrobiyoloji Uzmanı, Merkez Laboratuvarı İdari Sorumlusu
Uzm. Dr. Ayşegül Tümgör- Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Berna Fidan - Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Fatma Erdem - Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Gonca Özyazıcı - Mikrobiyoloji Uzmanı 
Uzm. Dr. Yıldız Kalaycı - Mikrobiyoloji Uzmanı

Seyit Ahmet Bayık - Mikrobiyoloji Uzmanı