Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği
Kliniğe ulaşım,
Polikliniklerimiz: B blok zemin kat
Ameliyathaneler:E blok 1. kat ve 2. kat

Klinikte Yapılan İşler
Anestezi ve Reanimasyon Kliniğimizde: Genel cerrahi, çocuk ve yenidoğan, ortopedi,kalp damar cerrahisi, göz,beyin cerrahi,kulak burun boğaz, plastik cerrahi, üroloji, kadın doğum,göğüs cerrahi vakalarının tümüne her türlü yaş grubunda anestezik uygulamalar yapılmaktadır.
Kliniğimizde periferik blok işlemleri ultrason eşliğinde uygulanmaktadır.İleri havayolu ekipmanlarımız (fiberoptik bronkoskop,videolarengoskop ....) gerektiği durumlarda kullanılabilmektedir.
Anestezi Kliniği olarak ameliyathane dışı birimlerde MR görüntüleme, ESWL, genel cerrahi endoskopi, gastroenteroloji endoskopi, girişimsel radyoloji , PET CT ,TAVI, Anjio, TEE, Ablasyon işlemlerinde anestezi verilmektedir.
30 yataklı Reanimasyon Yoğun Bakımımızda her türlü ileri tanı ve tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.Sürekli renal replasman tedavisi, ECMO,PICCO,terapotik hipotermi gibi yöntemlerde yoğun bakımımızda uygulanmaktadır.
Algoloji polikliniğimizde algoloji uzmanımız tarafından her türlü girişimsel ve medikal tedavi yapılmaktadır.

Anestezi ve Reanimasyon Doktorları

21 Haziran 2022