Genel Cerrahi

Genelcerrahi.jpg
Klinik birimlerine ulaşım

Poliklinikler E Blok Zemin kat

Servis-1 18 yataklı D blok 5.katta

Servis-3 20 yataklı D blok 5.Katta

Gastroenteroloji Cerrahi 18 yataklı D blok 5.Katta

Organ Nakil –Genel Cerrahi 4 – 18 yataklı D blok 4.Katta

Onkolojik Cerrahi -18 yataklı  D blok 4. Katta

Genel Cerrahi Ameliyathane D. blok 2. Katta

Genel Cerrahi Poliklinik, Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Ameliyathane, Genel Cerrahi Yoğun bakım birimlerinden oluşmaktadır.

Genel Cerrahi Yoğun bakım -15 yataklı

Genel Cerrahi Kliniği 1- 18 yataklı

Genel Cerrahi Kliniği 3- 20 yataklı

Gastroenteroloji Kliniği -18 yataklı

Genel Cerrahi-Organ Nakil Kliniği -18 yataklı

Onkolojik Cerrahi Kliniği -18 yataklı


Kliğinimizde Yapılan İşler
Kliniğimizde, meme ve endokrin cerrahisi, karaciğer safra yolları ve pankreas cerrahisi, özefagus, mide ve duodenum cerrahisi, ince barsaklar, kolon, rektum ve anal bölgenin benign ve malign hastalıklarının cerrahi tedavisi ve obezite cerrahisi yapılmaktadır. İleri cerrahi teknik donanım ve bilgi, beceri gerektiren laparoskopik ve robotik ameliyatlar da bölümümüzde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Kliniğimiz endoskopi ünitesinde cerrahi problemi olan hastalara tanısal ve tedavi edici özefagus, mide ve duodenum endoskopisi, kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi yapılmaktadır. Girişimsel olarak polipektomi, mukozal rezeksiyon, perkutan gastrostomi, bant ligasyon gibi işlemler yapılmaktadır. Gastrointestinal motilite laboratuvarımız vardır. Güçlü bir akademik kadroya sahip kliniğimizde gerçekleştirilen özellikli işlemler aşağıdaki gibidir;

Gastrointestinal Sistem Cerrahisi
Onkolojik Cerrahi
Obezite Cerrahisi
Transplantasyon Cerrahisi
Onkoplastik Meme Cerrahisi
Hedeflenmiş Mini İnsizyon Paratiroid Cerrahisi
Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyon
Laparoskopik Ve Robotik Cerrahi

 Genel Cerrahi Doktorları

25 Mayıs 2022