Yükseköğretim Kurumları Staj Uygulamaları
22 Ocak 2024

Üniversite Öğrencileri Yaz Stajı
Hastanemizde Üniversite öğrencilerinin staj iş ve işlemleri 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanun ile mezkûr kanuna dayanılarak hazırlanan Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği, Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayımlanan "Staj Seferberliği Uygulama Yönergesi" kapsamında sürdürülmektedir. Staj işlemleri https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/adlı internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.
Staj Seferberliği Kariyer Kapısı platformu üzerinden kurumumuzca staj teklifi alan ve staj teklifini kabul eden öğrenciler aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz ve staj başlangıç tarihinden en geç 15 gün önce hastanemiz Hizmetiçi Eğitim Birimine( Fizik Tedavi Binası 2. Kat) elden ulaştırmaları gerekmektedir.
-Staj Başvuru Formu 3 adet (Öğrenci ve Üniversite Yetkilisi tarafından ıslak imzalı)
-Staj Sözleşmesi 3 adet (Öğrenci ve Üniversite Yetkilisi tarafından ıslak imzalı)
-Sigortanızın başladığını gösterir 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi (E devletten kare kodlu olmalıdır.)
-Öğrenci Belgesi
-Hastanemiz Personel Gizlilik Sözleşmesi(Öğrenci tarafından ıslak imzalı)
-Hastanemiz Taahhütnamesi ( Öğrenci tarafından ıslak imzalı)
-Hastanemiz Staj Kuralları Taahhütnamesi (Öğrenci tarafından ıslak imzalı)
-İş Sağlığı ve Güvenliği Birimimiz tarafından istenen tahlil ve tetkikler (Staj başlangıç tarihinize göre son bir ay içerisinde yapılmış olmalıdır)
-Kurumumuzun anlaşmalı bankasından ıban numarası ( Ziraat Bankası ıban numarası)

Üniversite Öğrencileri Eğitim-Öğretim Dönemi Stajı
Hastanemizde Eğitim Öğretim dönemi içinde ki staj uygulamaları 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanun ile mezkûr kanuna dayanılarak hazırlanan Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği çerçevesinde Adana İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından organize edilmektedir. Başvurularınızı Müdürlüğümüze yapabilirsiniz.

Üniversite Öğrencileri Dersin Uygulaması Stajı
Hastanemiz ve Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile eğitim öğretim gören öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, fakültede olmayan tesisi, araç gereci tanımaları amacıyla imzalanan protokoller kapsamında Hemşirelik, Ebelik ve Fizyoterapi Bölümü öğrencileri hastanemizde eğitim öğretim dönemi içerisinde uygulama yapmaktadır. Hastanemizde dersin uygulamasını gerçekleştirecek öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz ve staj başlangıç tarihinden en geç 15 gün önce hastanemiz Hizmetiçi Eğitim Birimine( Fizik Tedavi Binası 2. Kat) elden ulaştırmaları gerekmektedir.

-Öğrenci Belgesi
-Hastanemiz Personel Gizlilik Sözleşmesi (Öğrenci tarafından ıslak imzalı)
-Hastanemiz Taahhütnamesi ( Öğrenci tarafından ıslak imzalı)
-Hastanemiz Staj Kuralları Taahhütnamesi (Öğrenci tarafından ıslak imzalı)
-İş Sağlığı ve Güvenliği Birimimiz tarafından istenen tahlil doğrultusunda tek hekim raporu(Staj başlangıç tarihinize göre son bir ay içerisinde yapılmış olmalıdır)


Bilgi için: 0322 455 90 00 Dahili:6350/6358/6359
Mail adresi: adanaseah.hiegitim@saglik.gov.tr