Anlaşmalı Kurumlar
18 Kasım 2021

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), Yurdışı Sigortalılar, ücretli hastalar ve tüm hasta grupları ile
- Akbank Türk Anonim Şirketi Mensupları Yardım Sandığı Vakfı
- Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı
- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
- T.C Adalet Bakanlığı Mahkemeleri
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
- Büyükelçilikler
- Danıştay Başkanlığı
- Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı
- Fortis Bank A.Ş Mensupları Emekli Sandığı Vakfı İstanbul
- İller Bankası Genel Müdürlüğü
- Polis Akademisi Başkanlığı Ankara
- Sayıştay
- Şekerbank T.A.Ş Personel Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş
- T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Ve Yardım Sandığı
- T.E.D.A.Ş Genel Müdürlüğü
- TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanlığı
- TOBB ( Ticaret Odalar ve Borsalar Birliği)
- TRT (Türkiye Radyo Televizyon) Genel Müdürlüğü
- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası A.Ş
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı
- Türkiye İş Bankası A.Ş.
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
- USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş ) Sağlık Turizm
- Yapı ve Kredi Bankası AŞ Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı
- Yargıtay Başkanlığı
- İkili Kullanım Protokolü ile Hizmet verilen Kamu Hastaneleri,
- KKTC Büyükelçiliği