Ortaöğretim Kurumları Mesleki Beceri/Staj Uygulamaları
14 Nisan 2023

Hastanemizde Ortaöğretim Kurumları Mesleki Beceri Eğitimi 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sürdürülmektedir. Adana ili içerisinde öğrenim gören sağlık meslek lisesi öğrencilerinin “Mesleki Beceri Eğitimi” planlama ve yerleştirme işlemleri her yıl Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve kurumumuzda uygulamalar gerçekleştirilmektedir.
Hastanemizde Mesleki Beceri Eğitimi gerçekleştirecek Okulların danışman Öğretmenleri tarafından öğrencilerine ait aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz ve staj başlangıç tarihinden en geç 15 gün önce hastanemiz Hizmetiçi Eğitim Birimine( Fizik Tedavi Binası 2. Kat) elden ulaştırmaları gerekmektedir.
--Staj Sözleşmesi 3 adet (Öğrenci/Vekili ve Okul Yetkilisi tarafından ıslak imzalı)
-Sigortanızın başladığını gösterir 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi (E devletten kare kodlu olmalıdır.)
-Hastanemiz Personel Gizlilik Sözleşmesi (Öğrenci/Vekili tarafınca ıslak imzalı)
-Hastanemiz Taahhütnamesi ( Öğrenci/Vekili tarafından ıslak imzalı)
-Hastanemiz Staj Kuralları Taahhütnamesi(Öğrenci/Vekili tarafından ıslak imzalı)
-Hastanemiz 18 Yaş Altı Bilgilendirme ve Taahhütname Formu (Öğrenci vekili tarafından ıslak imzalı)
-İş Sağlığı ve Güvenliği Birimimiz tarafından istenen tahlil ve tetkikler (Staj başlangıç tarihinize göre son bir ay içerisinde yapılmış olmalıdır.)

-Kurumumuzun anlaşmalı bankasından ıban numarası ( Ziraat Bankası ıban numarası)
Bilgi için: 0322 455 90 00 Dahili:6350/6358/6359
Mail adresi: adanaseah.hiegitim@saglik.gov.tr