Aile Hekimliği

Aile Hekimliği

Adana Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği E Blokta bulunan iki ayrı Genel Muayene polikliniğinde hizmet vermektedir.


Aile Hekimliği Kliniği Genel Muayene Polikliniği: Aile Hekimliği Uzmanları sağlık ile ilgili her türlü sorunlara ilk yaklaşımda bulunur. Hastasını değerlendirirken fiziksel, ruhsal ve sosyal faktörlerin hastalık oluşumu üzerinde etkisini dikkate alır. Akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesine ek olarak hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştirir ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmeti sağlar. Aile Hekimliği Kliniği Genel Muayene Polikliniğinde hastalıkların erken ve doğru tanısı, hastaların fizik muayeneleri yanında ruhsal muayenelerinin de yapılması ve sosyal yönden sorgulanarak desteklenmesi, tüm yaş gruplarında periyodik muayene ve taramaların yapılması, akut hastalıkların tedavi ve takibi, kronik hastalıkların takip ve yönetimi, hastaların hastalıkları hakkında bilgilendirilmesi ve hastaların gerekiyorsa diğer bölümlere gönderilerek değerlendirilmesi sağlanır. Genel Muayene Polikliniğimiz sağlık gereksinmeleri nedeniyle her yaştan hastaları kabul etmekte, başvuran hastaların sağlıkla ilgili yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.


Aile Hekimliği Genel Muayene Polikliniğinde Verilen Hizmetler;

•    Hastalıkların erken ve doğru tanısı,
•    Hastaların fizik muayeneleri yanında ruhsal muayenelerinin de yapılması ve sosyal yönden sorgulanarak desteklenmesi,
•    Tüm yaş gruplarında periyodik muayene ve taramaların yapılması,
•    Akut hastalıkların tedavi ve takibi,
•    Kronik hastalıkların takip ve yönetimi,
•    Hastaların hastalıkları hakkında bilgilendirilmesi ve gerekiyorsa diğer bölümlere gönderilerek değerlendirilmesi sağlanır.

Aile Hekimliği Genel Muayene Polikliniğine E blok doğu girişi zemin kattan ulaşabilirsiniz.
Aile Hekimliği Doktorları

27 Eylül 2022