İdari Birimlerimiz
24 Aralık 2021

İdari Birimler

 • Başhekimlik Yazışma
 • İnsan Kaynakları (Özlük)
 • Satın Alma
 • İhtiyaç Tespit
 • Muayene Kabul
 • Fatura 
 • Tahakkuk
 • Maaş - Mutemetlik-Ek Ödeme
 • İmza-Mühür
 • Adli İşlemler
 • Sağlık Kurulu
 • Hasta Hakları
 • Sosyal Hizmetler
 • Sivil Savunma
 • Kanser Kayıt
 • Bilgi İşlem
 • KaliteYönetim
 • Eğitim 
 • Evrak Kayıt
 • Arşiv
 • Atık Yönetimi
 • Kütüphane
 • Cenaze İşleri
 • Sabim-Bimer
 • Klinik Mühendislik
 • Teknik Birimler 
 • Hukuk 
 • Disiplin
 • Çalışan Hakları ve Güvenliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Eczane