Anne Dostu Hastane
05 Aralık 2023

Anne Dostu Hastane
Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmasını sağlamak amacıyla anne, bebek ve aile dostu modelde, mahremiyete dayalı tek kişilik travay doğum Loğusa odaları oluşturulmuştur. Doğumhanemiz C blok 1. katta olmak üzere 27 adet TDL ( Travay-doğum-lohusa) odası içeren , doğum üniteleri oluşturulması esas alınarak normal doğumu özendirmek, müdahale oranını azaltmak hedeflenmiştir. Yanında uygun bir refakatçi ile gebelerin kendilerini ev ortamında hissedebilmesi, hareket özgürlüğünün sağlanabilmesi amacıyla ANNE DOSTU HASTANE faaliyetlerimiz devam etmektedir.

ANNE DOSTU HASTANE KRİTERLERİ

1. Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır.

2. Gebelik, travay, doğum ve doğum sonrası süreçlerde gerekli danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır.

3. Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmetleri Bakanlık mevzuatları ile belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.

4. Mahremiyet gereksinimleri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.

5. Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.

6. Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.

7. Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.

8. Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.

9. Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitimler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

10. Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır.