ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PAZAR TESTİ İLANI KALDIRILMASI HAKKINDA
06 Temmuz 2022

6428 Sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında akdedilen T.C. Sağlık Bakanlığı (“İdare”) ile ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş (“Şirket”) arasında 26/08/2014 tarihinde imzalanan Kamu Özel işbirliği Modeli ile Yapılacak Olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yapım işleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi işine Ait Sözleşme ("Proje Sözleşmesi") eki EK-17 Pazar Testi Prosedüründe İdarece tespit edilen ve zeyilname ile düzeltilemeyecek maddi hususları gidermek amacı ile resmi internet sitemizde yayında bulunan ilan kaldırılmıştır.