136 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI (PAZARLIK USULÜ İHALE)
20 Haziran 2022

Birim_Fiyat_Teklif_Cetveli_KIK0015_5B_EKAP_M (3).docx
TEKNİK ŞARTNAMELER.pdf

4734 sayılı İhale Kanununa göre Pazarlık usulü 21/b bendi ile gerçekleştirilecek olan E-ihale2022/623930 İKN'lu 136 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI(PAZARLIK USULU) ihalesine ilişkin olarak son fiyat teklifinizi en geç 24/06/2022 tarihi, saat 10:00’a kadar ihale dokümanında
yapılan düzenlemeye uygun olarak E-ihale olarak EKAP üzerinden sunmanız 
gerekmektedir. DAVET İÇİN VERGİ NUMARANIZI BİLDİRMENİZ YETERLİDİR. İHALE:DAHİLİ:7626,4188,7416