T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üroloji Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021

Üroloji Kliniğine Hastane İçi Ulaşım

-Poliklinikler, A Blok A katında
-Yataklı servisler B Blok 7. Katta

Üroloji Servisi 1 - 18 yataklı
Üroloji Servisi 2 - 18 yataklı
Üroloji Servisi 3 - 20 yataklı

-Taş Kırma Ünitesi, E Blok A katında
-Ürodinami Ünitesi, A Blok A katındaKliniğimizde Yapılan İşler

-Robotik cerrahi (prostat kanseri, mesane kanseri, böbrek kanseri, üreteropelvik darlık ameliyatları, kadınlarda organ sarkma ameliyatları)
-Laparoskopik cerrahiler (fonksiyonunu yitirmiş ve kanserli böbrek nefrektomileri, böbreküstü bezi ameliyatları, böbrek kisti, inmemiş testis araştırılması, üreteropelvik darlık ameliyatları, laparoskopik taş ameliyatları)
-Holmium lazer kullanılan tüm ürolojik minimal invazif endoskopik taş ameliyatları (perkütan böbrek taşı cerrahisi, ultra-mini perkütan taş ameliyatı, fleksibl üreteroskopi/retrograd intrarenal cerrahi, semirigid üreteroskopi ile üreter taşı ameliyatları, mesane ve üretra taşlarında endoskopik tedavi), taş kırma tedavisi (ESWL)
-Onkolojik ameliyatlar (böbrek, böbrek üstü bezi, üreter, mesane, testis, penis kanseri ile ilgili açık ve endoskopik ameliyatlar)
-Prostat büyümesi ile ilgili kapalı ameliyatlar (bipolar/plazma TUR-P, TUI-P HOLEP ameliyatı)
-Pediatrik üroloji ameliyatları (hipospadias, inmemiş testis, üreteropelvik ve üreterovezikal darlık, vezikoüreteral reflü gibi doğumsal anomali cerrahileri, tüm pediatrik taş ameliyatları)
-Ürojinekoloji ameliyatları (kadınlarda idrar kaçırma, mesane askı ameliyatları, veziko-vajinal veya üretero-vajinal fistül onarımları)
-Üretra cerrahisi, penil protez, rekonstruktif cerrahi
-Erkeklerde kısırlık tedavisi ve ilgili ameliyatlar
-Prostat biyopsileri, ürodinami, üroflowmetri, biyofeedback, çocukluk çağı işeme bozuklukları tedavisi


Üroloji Kliniği Uzman Doktor Kadrosu

Doç. Dr. Zafer Gökhan Gürbüz- Üroloji Uzmanı,  Eğitim Görevlisi, Klinik İdari Sorumlusu
Doç. Dr. Hakan Erçil- Üroloji Uzmanı, Başasistan, Eğitim Görevlisi, Klinik Eğitim Sorumlusu
Doç. Dr. Adem Altunkol- Üroloji Uzmanı, Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Nevzat Can Şener- Üroloji Uzmanı, Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Ergün Alma- Üroloji Uzmanı, Eğitim Görevlisi
Uzm. Dr. Ediz Vuruşkan- Üroloji Uzmanı, Başasistan
Uzm. Dr. Umut Ünal - Üroloji Uzmanı, Başasistan
Uzm. Dr. Yalçın Kaya Evliyaoğlu- Üroloji Uzmanı, Eğitim Görevlisi
Uzm. Dr. Ahmet Tuğanalp- Üroloji Uzmanı
Uzm. Dr. Durmuş Alparslan Demirci- Üroloji Uzmanı
Uzm. Dr. Faruk Kuyucu- Üroloji Uzmanı
Uzm. Dr. Ferhat Ortoğlu- Üroloji Uzmanı
Uzm. Dr. Güçlü Gürlen- Üroloji Uzmanı
Uzm. Dr. Hüseyin Kubat- Üroloji Uzmanı
Uzm. Dr. Kadir Karkin- Üroloji Uzmanı
Uzm. Dr. Kerem Han Gözükara - Üroloji Uzmanı
Uzm. Dr. Nuh Demirpas- Üroloji Uzmanı
Uzm. Dr. Sabahattin Ceber- Üroloji Uzmanı

Paylaş