T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Üroloji Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020

ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ


Kliniğimize Ulaşım

-Poliklinikler, A Blok A katında

-Yataklı servisler B Blok 7. Katta

            Üroloji Servisi 1 - 18 yataklı

Üroloji Servisi 2 - 18 yataklı

Üroloji Servisi 3 - 20 yataklı

-Taş Kırma Ünitesi, E Blok A katında

-Ürodinami Ünitesi, A Blok A katında


Kliniğimizde Yapılan İşler

-Robotik cerrahi (prostat kanseri, mesane kanseri, böbrek kanseri, üreteropelvik darlık ameliyatları, kadınlarda organ sarkma ameliyatları)

-Laparoskopik cerrahiler (fonksiyonunu yitirmiş ve kanserli böbrek nefrektomileri, böbreküstü bezi ameliyatları, böbrek kisti, inmemiş testis araştırılması, üreteropelvik darlık ameliyatları, laparoskopik taş ameliyatları)

-Holmium lazer kullanılan tüm ürolojik minimal invazif endoskopik taş ameliyatları (perkütan böbrek taşı cerrahisi, ultra-mini perkütan taş ameliyatı, fleksibl üreteroskopi/retrograd intrarenal cerrahi, semirigid üreteroskopi ile üreter taşı ameliyatları, mesane ve üretra taşlarında endoskopik tedavi), taş kırma tedavisi (ESWL)

-Onkolojik ameliyatlar (böbrek, böbrek üstü bezi, üreter, mesane, testis, penis kanseri ile ilgili açık ve endoskopik ameliyatlar)

-Prostat büyümesi ile ilgili kapalı ameliyatlar (bipolar/plazma TUR-P, TUI-P HOLEP ameliyatı)

-Pediatrik üroloji ameliyatları (hipospadias, inmemiş testis, üreteropelvik ve üreterovezikal darlık, vezikoüreteral reflü gibi doğumsal anomali cerrahileri, tüm pediatrik taş ameliyatları)

-Ürojinekoloji ameliyatları (kadınlarda idrar kaçırma, mesane askı ameliyatları, veziko-vajinal veya üretero-vajinal fistül onarımları)

-Üretra cerrahisi, penil protez, rekonstruktif cerrahi

-Erkeklerde kısırlık tedavisi ve ilgili ameliyatlar

-Prostat biyopsileri, ürodinami, üroflowmetri, biyofeedback, çocukluk çağı işeme bozuklukları tedavisi

Üroloji Uzman Doktor Kadrosu

Dr. Zafer Gökhan Gürbüz- Üroloji Uzmanı, Doçent, Eğitim Görevlisi, İdari Sorumlu
Dr. Hakan Erçil- Üroloji Uzmanı, Doçent, Başasistan, Eğitim Görevlisi, Eğitim Sorumlusu
Dr. Yalçın Evliyaoğlu- Üroloji Uzmanı, Eğitim Görevlisi
Dr. Nevzat Can Şener- Üroloji Uzmanı, Doçent, Eğitim Görevlisi
Dr. Ediz Vuruşkan- Üroloji Uzmanı
Dr. Nuh Demirpas- Üroloji Uzmanı
Dr. Faruk Kuyucu- Üroloji Uzmanı
Dr. Sabahattin Ceber- Üroloji Uzmanı
Dr. Ahmet Tuğanalp- Üroloji Uzmanı
Dr. Hüseyin Kubat- Üroloji Uzmanı
Dr. Adem Altunkol- Üroloji Uzmanı
Dr. Durmuş Alparslan Demirci- Üroloji Uzmanı
Dr. Ergün Alma- Üroloji Uzmanı
Dr. Ferhat Ortoğlu- Üroloji Uzmanı
Dr. Güçlü Gürlen- Üroloji Uzmanı
Dr. Kadir Karkin- Üroloji Uzmanı

 


Paylaş