Üroloji

Genel Bilgiler ve Tarihçe
Kliniğimiz 1995 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi , 2017 itibari ile de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Tıpta Uzmanlık Kurulu Yönetmeliğine uygun olarak, üroloji bilimine hakim, sürekli bilim üreten, bilimsel platformlarda sürekli yer almayı amaçlayan, ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda kendini, ülkesini ve ürolojiyi en iyi şekilde temsil eden, hekimlik sanatını teorik ve pratik uygulamada en iyi şekilde öğrenerek tıbbi gelişmeleri en hızlı şekilde pratikte uygulamayı amaçlayan,  birey ve hekimler yetiştirmektedir. Bu amaçla ilk asistanımızı mezun ettiğimiz 2009 yılından itibaren toplam 11 araştırma görevlimiz uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Şu an toplam 12 araştırma görevlimiz eğitimine devam etmektedir. Kliniğimiz Adana Şehir Eğitim ve Araştırma hastanesi B blok 7. katında 38 yatak ile hizmet vermektedir.

Kliniğimizde Yapılan Ameliyatlar
•    Robotik cerrahi (prostat kanseri, mesane kanseri, böbrek kanseri, üreteropelvik darlık ameliyatları, kadınlarda organ sarkma ameliyatları)
•    Laparoskopik cerrahiler (fonksiyonunu yitirmiş ve kanserli böbrek nefrektomileri, böbreküstü bezi ameliyatları, böbrek kisti, inmemiş testis araştırılması, üreteropelvik darlık ameliyatları, laparoskopik taş ameliyatları)
•    Holmium lazer kullanılan tüm ürolojik minimal invazif endoskopik taş ameliyatları (perkütan böbrek taşı cerrahisi, ultra-mini perkütan taş ameliyatı, fleksibl üreteroskopi/retrograd intrarenal cerrahi, semirigid üreteroskopi ile üreter taşı ameliyatları, mesane ve üretra taşlarında endoskopik tedavi), taş kırma tedavisi (ESWL)
•    Onkolojik ameliyatlar (böbrek, böbrek üstü bezi, üreter, mesane, testis, penis kanseri ile ilgili açık ve endoskopik ameliyatlar)
•    Prostat büyümesi ile ilgili kapalı ameliyatlar (bipolar/plazma TUR-P, TUI-P HOLEP ameliyatı)
•    Pediatrik üroloji ameliyatları (hipospadias, inmemiş testis, üreteropelvik ve üreterovezikal darlık, vezikoüreteral reflü gibi doğumsal anomali cerrahileri, tüm pediatrik taş ameliyatları)
•    Ürojinekoloji ameliyatları (kadınlarda idrar kaçırma, mesane askı ameliyatları, veziko-vajinal veya üretero-vajinal fistül onarımları)
•    Üretra cerrahisi, penil protez, rekonstruktif cerrahi
•    Erkeklerde kısırlık tedavisi ve ilgili ameliyatlar
•    Prostat biyopsileri, ürodinami, üroflowmetri, biyofeedback, çocukluk çağı işeme bozuklukları tedavisi

Üroloji Kliniği Akademik Kadrosu
Doç.Dr. Hakan Erçil, Öğretim Üyesi, Eğitim Sorumlusu
Doç.Dr. Ergün Alma, Ögretim Üyesi, İdari Sorumlu
Doç.Dr. Adem Altunkol, Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Zafer Gökhan Gürbüz, Eğitim Görevlisi
Doç.Dr. Ediz Vuruşkan, Eğitim Görevlisi
Uzm.Dr. Yalçın Kaya Evliyaoğlu, Eğitim Görevlisi
Uzm.Dr. Umut Ünal, Başasistan

Klinik ve kliniğe bağlı birimlere ulaşım
-Poliklinikler, A Blok A katında
-Yataklı servisler B Blok 7. Katta
-Taş Kırma Ünitesi, E Blok A katında
-Ürodinami Ünitesi, A Blok A katında

Üroloji Doktorları

20 Haziran 2022