T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hematoloji Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021

Hematoloji Kliniğine Hastane İçi Ulaşım
Poliklinik :  D blok Zemin katta
Klinik        : D blok 7. Katta


Hematoloji Kliniği Çalışanları
Uzm. Dr. Bilal Aygün, İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Çağatay Ünsal, İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Didar Yanardağ Açık, İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Elif Suyanı, İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Mahmut Bakır Koyuncu, İç Hastalıkları ve Hematoloji UzmanıAferez Teknisyeni Seda ALDIRMAZ
Poliklinik hemşiresi Meral YILMAZ ve servis hemşireleri 


Klinikte Görev Yapan Hekimlerin İlgi Alanları
Erişkin hematoloji uzmanları benign ve malign kan hastalıkları dışında özel ilgi alanları aşağıda belirtilmiştir.

Uzm. Dr. Elif SUYANI: Flowsitometri - Özgeçmiş CV

Uzm. Dr. Didar YANARDAĞ AÇIK: Kemik İliği Transplantasyonu, Terapötik Aferez - Özgeçmiş CV

Uzm. Dr. Bilal AYGÜN: Kemik İliği TransplantasyonuKlinikte Yapılan İşler

Hematoloji kliniğinde 2 poliklinik,1 biyopsi odası, yataklı servis, Kemİk İliği Nakil Ünitesi, Terapötik Aferez Ünitesi mevcuttur. Kemik İliği Ünitesi ruhsatlandırma aşamasındadır. Kliniğimizde malign hematolojik hastalıkların (akut lösemiler, kronik lösemiler, kronik myeloproliferatif hastalıklar, MDS, lenfomalar, MM gibi) ve benign hematolojik hastalıkların (nutrisyonel anemiler, edinsel veya kalıtsal hemolitik anemiler, kalıtsal hemoglobinopetiler, kalıtsal koagülasyon bozuklukları, edinsel koagülasyon bozuklukları, TTP, kalıtsal veya edinsel kemik iliği yetmezliği gibi) tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Malign hastalık tanısı alan hastalara yataklı serviste veya ayaktan Kemoterapi Ünitesinde kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır. 

Kliniğe bağlı Özellikli Birimler

1- Terapötik Aferez Ünitesi 
2- Kemik İliği Ünitesi

Paylaş