Hematoloji

Hematoloji Kliniğine Hastane İçi Ulaşım
Poliklinik :  D blok Zemin katta
Klinik        : D blok 7. Katta

Klinikte Görev Yapan Hekimlerin İlgi Alanları
Erişkin hematoloji uzmanları benign ve malign kan hastalıkları dışında özel ilgi alanları aşağıda belirtilmiştir.
Uzm. Dr. Elif SUYANI: Flowsitometri
Doç. Dr. Didar YANARDAĞ AÇIK: Kemik İliği Transplantasyonu, Terapötik Aferez
Uzm. Dr. Bilal AYGÜN: Kemik İliği Transplantasyonu

Klinikte Yapılan İşler
Hematoloji kliniğinde 2 poliklinik,1 biyopsi odası, yataklı servis, Kemİk İliği Nakil Ünitesi, Terapötik Aferez Ünitesi mevcuttur. Kemik İliği Ünitesi ruhsatlandırma aşamasındadır. Kliniğimizde malign hematolojik hastalıkların (akut lösemiler, kronik lösemiler, kronik myeloproliferatif hastalıklar, MDS, lenfomalar, MM gibi) ve benign hematolojik hastalıkların (nutrisyonel anemiler, edinsel veya kalıtsal hemolitik anemiler, kalıtsal hemoglobinopetiler, kalıtsal koagülasyon bozuklukları, edinsel koagülasyon bozuklukları, TTP, kalıtsal veya edinsel kemik iliği yetmezliği gibi) tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Malign hastalık tanısı alan hastalara yataklı serviste veya ayaktan Kemoterapi Ünitesinde kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır.

Kliniğe bağlı Özellikli Birimler
1- Terapötik Aferez Ünitesi
2- Kemik İliği Nakli ÜnitesiHematoloji Doktorlarımız

25 Nisan 2022