T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Erişkin Kemoterapi Ünitesi Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019

Erişkin Kemoterapi Ünitesi


ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ ONKOLOJİ AYAKTAN KEMOTERAPİ ÜNİTESİ

Kemoterapi Ünitesi D. Blok A katında bulunmaktadır
Kemoterapi 4 bölmeli 2 adet Tam Otomatik Cihazda hazırlanmaktadır. Kemoterapi ünitesinde 65 adet her hastaya ait ayrı LCD ekranın bulunduğu özel odalar şeklinde dizayn edilmiştir. Kemoterapi uygulamaları ayaktan tedavi edilen hastalara kemoterapi ünitesinde uygulanmaktadır.
Paylaş