Erişkin Kemoterapi Ünitesi
22 Şubat 2019

ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ ONKOLOJİ AYAKTAN KEMOTERAPİ ÜNİTESİ

Kemoterapi Ünitesi D. Blok A katında bulunmaktadır
Kemoterapi 4 bölmeli 2 adet Tam Otomatik Cihazda hazırlanmaktadır. Kemoterapi ünitesinde 65 adet her hastaya ait ayrı LCD ekranın bulunduğu özel odalar şeklinde dizayn edilmiştir. Kemoterapi uygulamaları ayaktan tedavi edilen hastalara kemoterapi ünitesinde uygulanmaktadır.