Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Genel Bilgiler
74 yataklı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, bünyesindeki 30 yataklı 3. Düzey Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıklan Kliniği, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği'nin yanı sıra, 35 küvözlü 4A düzey Neonatoloji Ünitesi ve 30 yataklı Çocuk Acil Ünitesi olmak üzere bünyesindeki 4 Yandal Kliniği ile bölgenin en büyük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve yandalları referans merkezidir.

Klinik ve Ünitelerimiz

24 saat esaslı çalışan 2 Çocuk Acil Polikliniği ve mesai saatleri içerisinde MHRS ile hasta kabul edebilen 8 Çocuk Polikliniği ve randevusuz hasta bakan iki eğitim Polikliniği ve Çocuk Genetik, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Allerji ve İmmünoloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Gastroenteroloji ve Hepatoloji, Çocuk Enfeksiyon, Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Romatoloji, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji, Gelişimsel Pediatri yan dal poliklinikleri ile ayrıca 4 Çocuk Gelişimci tarafından halkımıza hizmet vermektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yan Dal Klinikleri / Üniteleri

Çocuk Acil Kliniği
Çocuk Endokrinoloji
Çocuk Enfeksiyon Kliniği
Çocuk Gastroenteroloji
Çocuk Genetik
Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği
Çocuk Allerji ve İmmünoloji
Çocuk Kardiyoloji
Çocuk Nefroloji
Çocuk Nöroloji
Çocuk Romatoloji
Neonatoloji Kliniği
Çocuk Yoğun Bakım
Gelişimsel Pediatri


Prof. Dr. Ümit Çelik - Klinik Eğitim Sorumlusu
Uzm. Dr. Merve Kılıç Çil - Klinik İdari Sorumlusu


Kliniğe Ulaşım
Poliklinikler, C blok Zemin Katta
Yataklı Servis, C blok 7. Katta Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktorları

22 Nisan 2022