Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri)

CocukSagligiHastaliklariFotograf.jpeg

Klinik Hakkında

Çocuk Kliniğimiz aynı zamanda eğitim kliniği olup, eğitim kadrosunda 2 Profesör Dr., 1  Doçent Dr.,1 Dr. Öğretim Üyesi,  2 Başasistan ve hekim kadrosunda 1 Doçent Doktor,  19  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yan Dal Hekimi ve 20 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı bulunmaktadır. Kliniğimizde Şubat 2019  itibari ile 35 Araştırma Görevlisi Hekim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi almaktadırlar. Kliğimizde akademik dönem boyunca her Salı ve Perşembe günü öğlen toplantıları, hasta başı vaka tartışma toplantıları, başlıca eğitim faaliyetleri arasındadır. Ulusal kongrelere ve düzenlenen bilimsel kongre ve toplantılara bilimsel katkı (konuşma, sözlü sunu, bilimsel poster) verilmekte ve özellikle Ulusal Pediatri kongrelerine uzman hekimler ve araştırma görevlisi hekimlerin katılımı sağlanmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği bünyesinde bulunan toplamda 84 yataklı Çocuk servisi, 30 yatağı bulunan Çocuk Yoğun Bakım yan dal hekiminin görev aldığı Çocuk Yoğun Bakım Birimi, 35 kuvöz kapasiteli Yenidoğan yan dal hekiminin görev aldığı Yenidoğan Yoğun Bakım, 20 yataklı Çocuk Hem/Onk. yan dal hekimlerinin görev aldığı Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Birimi, 24 Acil Gözlem Yatağı olan ve Çocuk Acil yan dal uzmanının görev aldığı Çocuk Acil Birimi, 24 saat esaslı çalışan 2 Çocuk Acil Polikliniği ve mesai saatleri içerisinde MHRS ile hasta kabul edebilen 8 Çocuk Polikliniği ve randevusuz hasta bakan üç eğitim Polikliniği ve Çocuk Metabolizma, Çocuk Genetik, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Allerji ve İmmünoloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Gastroenteroloji ve Hepatoloji Çocuk Enfeksiyon,Çocuk Romatoloji, Çocuk Hematoloji ve Çocuk Onkoloji yan dal poliklinikleri ile ayrıca 4 Çocuk Gelişimci tarafından halkımıza hizmet vermektedir.

Prof. Dr. Ümit Çelik - Klinik Eğitim Sorumlusu
Uzm. Dr. Merve Kılıç Çil - Klinik İdari Sorumlusu


Kliniğe Ulaşım
Poliklinikler, C blok Zemin Katta
Yataklı Servis, C blok 7. Katta Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktorları

22 Nisan 2022