Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
-Klinik hakkında genel bilgi,
Plastik cerrahi, vücudun her bölgesi ve her yaş grubuna ait problemlerle ilgilenen oldukça kapsamlı bir uzmanlık dalıdır. Bu alan; tüm vücut yüzeyinde, doğumsal ve edinsel sebeplerle oluşan doku, organ ve işlev eksikliklerini onarmayı; şekil ve fonksiyon bozukluklarının düzeltilerek vücut imajının yeniden yapılandırılmasını amaçlayan cerrahi bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı, kendine özgü bir organ sistemi veya belirli bir anatomik bölgeye özgü cerrahi prosedürlere dayanmasının yanısıra, temel ve özelleşmiş cerrahi prensipler içeren oldukça özgün bir uzmanlık dalıdır. Tıbbi gelişmelere paralel olarak geliştirilen yeni teknikler sayesinde bir problemin çözümünde birden çok cerrahi tedavi seçeneği kullanılabilmektedir.

Plastik cerrahi “problem çözme uzmanlığı” olarak tanımlanmaktadır. “Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi” adını Yunancada “biçimlendirmek, şekil vermek, onarmak” anlamlarına gelen “plasticos” kelimesinden almaktadır. “Rekonstrüktif” ise Latin kökenli bir sözcüktür ve "onarmak, yeniden yapmak, yapılandırmak " anlamını taşır. Travma, kanser ya da doğuştan gelen anomalilere bağlı doku eksikliklerini yeniden onarmak, plastik cerrahideki rekonstrüksiyon uygulamalarının önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Estetik cerrahi ise, vücut imajının daha güzel ve daha mükemmele ulaştırılmasını amaçlayan, estetik kaygıların ön planda olduğu operasyon ve girişimlerle ilgilenen, plastik cerrahi içinde özelleşmiş bir alandır.

Plastik cerrahinin ilgilendiği alanlar kendi içerisinde birkaç alt bölümde değerlendirilebilir. Bunlar arasında pediatrik plastik cerrahi, kraniyofasiyal cerrahi, ağız-yüz-çene cerrahisi, el cerrahisi, estetik cerrahi gibi ana başlıklar sayılabilir. Bu alanlar arasında kesin sınırlar çizmek mümkün değildir ve birbirleriyle yakından ilişkilidirler. Plastik cerrahi uzmanlığı oldukça geniş bir yelpazede değerlendirilebilen ve vücutta tepeden tırnağa her sistemi ilgilendiren, diğer branşlarla multidisipliner çalışma olanağına sahip eşsiz bir branş olarak düşünülmektedir.

-Kliniğe bağlı üniteler,
Kliniğimize bağlı yataklı servis, poliklinik, genel ve günübirlik lokal ameliyathane ile diyabetik ayak konsey ve pansuman odası mevcuttur.

-Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar,
ARAŞTIRMA ÖNCELİK ALANLARIMIZ; Kronik yaralar, Yüz kırıkları, Yaralanmalar, Yarık dudak-damak, Rinoplasti, Mamoplasti, Çene problemleri, Deri tümörleri, Yanıklar, Hidradenit süpürativa, Göğüs estetiği, Abdominoplasti, Jinekomasti, Kepçe kulak, Yüz estetiği, Sinir yaralanmaları, Blefaroplasti, Yağ enjeksiyonları, Doku eksikliklerinin onarılması, Vücut şekillendirme, Kaş asma, Boyun germe, Post-bariatrik cerrahi, Doğumsal anomaliler, Yara bakımı, Mikrocerrahi, Kulak onarımları, Alın germe, Meme kanseri sonrası onarımlar.

-Klinik hangi hastalıklara bakar?
Her yaş grubunu ilgilendiren ve rekonstrüktif ya da estetik tüm müdahaleler, kliniğimizin ilgi alanı dahilindedir.

-Özellikli İşlemler,
İyileşmeyen ya da zor iyileşen kronik yaralar, deri tümörleri, kompleks doku kayıplarının onarımı gibi işlemlerin yanısıra, yüz estetik cerrahisi ile gövdeye uygulanan kombine estetik müdahaleler, kliniğimizin ilgi alanındadır.

-Nasıl Muayene Olurum,
Alo 182 aranarak Merkezi Hekim Randevu Sisteminden randevu oluşturulabilir.

-Kliniğinize bağlı poliklinikler, ünitelerin hastane içi yerleşim bilgisi,
Kliniğimize bağlı 2 adet poliklinik mevcuttur ve hastanemizin B-blok Zemin katında bulunmaktadır.


Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doktorları

07 Eylül 2022