Terapötik Aferez Ünitesi
22 Mart 2021

Terapötik Aferez Ünitesi 

Terapötik Aferez Ünitesi Hastanemiz Hematoloji kliniğine bağlı çalışmaktadır.
Terapötik Aferez Ünitesinde,
endikasyonu olan hastalara plazmaferez, lipid aferezi, immun adsorbsiyon, DFPP, eritsosit Exchange, lökoferez işlemleri yapılmaktadır.

Aferez; yunanca "aphariresis- ayrıştırma uzaklaştırma" kelimesinden gelir. Aferez ikiye ayrılıyor. Eğer hastalığı düzeltmek için yapılıyorsa buna terapötik aferez (tedavi edici aferez) adı veriliyor. Bu uygulamada hasta özel cihazlara bağlanıyor. Hastanın kolundaki damardan girilerek alınan kan, özel makinaya girip, istenmeyen madde ayrıldıktan sonra diğer koldan açılan damaryoluyla vücuda tekrar pompalanıyor. Diğer yöntem ise donör(bağışçı) aferezi. Bu yöntemle ise kan bankalarında, bağışçılardan isteğe göre kanın içindeki trombosit- eritrosit veya plazma alınıyor.

Bilindiği üzere bölgemizde kan hastalığı olan Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) sık görülüyor. Bu hastalığa yakalananlar aferez uygulanmaz ise süreç yüzde 100 ölümle sonuçlanıyor. Bu yüzden aferez yöntemi can kurtariyor.

Merkezimizde Mart 2015 tarihinden bu yana TTP ve Otoimmün Hemolitik Anemi tanılı hastalarımıza plazma değişimi işlemi sıklıkla yapılmaktadır. Bunun dışında Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri, Multiple Myeloma+ Hiperviskozite ve orak hücre anemili hastalarımıza da aferez işlemleri yapılmıştır. Familyal hiperlipidemili hastalarımıza lipid aferezi işlemi başarıyla devam etmektedir. Bundan sonraki amacımız merkezimizin, yıllık işlem sayısı ve çeşitliliğini artırıp bölgede daha fazla hastaya kaliteli ve zamanında aferez tedavisi yapıp daha fazla hayat kurtarmaktır.aferez1.png

Aferez Sınıflaması:

Aferezis uygulamaları hastalara ve sağlıklı donörlere yapılabilmektedir. Uygulanan kişiye

göre terapötik ve donör aferezi olarak ikiye ayrılır.


1-Terapötik Aferez (hastaya tedavi amaçlı işlem yapılması)

  • Sitaferez (sitoredüktif lökoferez, trombositaferez vb.)

  • Komponent değişimi (terapötik plazma değişimi ve eritrosit değişimi)

  • Plazma İmmunomodulatuar tedavi (lipid aferezi, ekstrakorporeal fotoimmuoterapi)


2-Donör Aferezi (sağlıklı vericiden kan komponenti toplanması)

A- Sitoferez

  • Trombosit Aferezi

  • Lökoferez ( Granülosit aferezi, Kök hücre aferezi )

  • Eritrosit Aferezi

B- Plazmaferez


Lipid Aferezi :

Hiperkolestrolemi kardiovasküler hastalıklar için oldukça önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Homozigot ya da ciddi heterozigot ailevi hiperkolestrolemi (FH) diyet ya da ilaç tedavisine yanıt vermez. Bu hastalarda aferez oldukça önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.

aferez2.png

aferez3.png