Tüp Bebek Ünitesi Androloji Laboratuvarı
11 Eylül 2021

Birim çalışanları

SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Androloji Laboratuvarı temel olarak semen analizi (spermiogram) ve Aşılama (IUI= Intrauterin İnseminasyon) için sperm hazırlığı gerçekleştirmektedir.Androloji Laboratuvarı bu hizmeti günümüz teknolojisiyle sağlayabilen yapısal donanıma sahiptir. Laboratuvarımız Histoloji ve Embriyoloji uzman hekimleri ve deneyimli biyologlardan oluşan bir ekip ile hizmet vermektedir.

SEMEN ANALİZİ (Spermiogram)
Çocuk sahibi olamayan çiftlerde hem kadın hem de erkek faktörü çok önemlidir. Erkeklerde semenin değerlendirmesi gerekli tedaviye başlanması için yol göstericidir. Semen analizi için 2-7 günlük (ortalama 4 gün) cinsel perhizden sonra alınan taze semen örneği (ejekulat) makroskobik ve mikroskobik değerlendirmeye tabi tutulur. Ejekülatın makroskobik değerlendirmesinde görünümü, miktarı, likefaksiyon zamanı, viskozitesi değerlendirilirken; mikroskobik değerlendirilmesinde sperm sayısı, hareketliliği, morfolojisi (Kruger), yuvarlak hücre sayısı ve aglütinasyonun varlığı değerlendirilir.

AŞILAMA
Aşılama, açıklanamayan infertilite, hafif - orta derecede erkek faktör infertilitesi, ovulatuar disfonksiyon, hafif endometriozis ve servikal faktör gibi çok geniş endikasyon yelpazesinde klinik pratikte uygulanmakta olan bir metoddur . İnfertilite olgularında hala popüler olan bir yöntemdir. Aşılama işlemi progresif hareketli sperm elde etmek için; sperm örneği içerisindeki seminal plazma, debris, ölü spermatoza, anormal spermatozoa, lökosit ve diğer hücre tiplerinden ayrıştırılmak için özel yıkama aşamalarından geçirilmektedir. Fertilizasyon alanındaki hareketli sperm sayısını artırarak gebelik şansını arttırmaya dayanan aşılama önceden hazırlanmış spermin ovulasyona yakın dönemde uterin kaviteye verilmesi olarak tanımlanabilir. Bu işlem ovarian stimülasyonla beraber yapılabildiği gibi doğal siklusta da yapılabilmektedir. Nispeten en az invazif yardımcı üreme tekniği yöntemlerinden biri olması en önemli avantajlarından birisidir. Aşılama işlemi sonrası gebelik oranımız dünya standartları ile aynı düzeydedir.

Laboratuvarımızda Yapılan İşlemler
Semen Analizi (Spermiogram)
Sperm boyaması ve morfolojik değerlendirmesi (KRUGER)
Sperm yıkanması ve hazırlanması (Aşılama =IUI )
Sperm Vitalite Testleri (Eozin Y)
İdrarada spermatozoa aranması ( Retrograd Ejekülasyon )

SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Androloji Laboratuvarımızın temel prensibi kaliteden ve etik değerlerden ödün vermeden en iyi laboratuvar hizmetlerini vermektir. Laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı’na bağlı bölgedeki referans Laboratuvar olup sadece Adana değil çevre illerden yönlendirilen hastalara da hizmet vermektedir.


Tüp Bebek Ünitesi Androloji Laboratuvarı Kadrosu


Doç. Dr. Deniz Aka SATAR- Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı, ÜYTE Sertifikalı- Özgeçmiş (CV)
Uzm. Dr. Rıdvan BAĞCI- Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı - Özgeçmiş (CV)
Uzm. Dr. Umut DEMİRDELEN - Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı 
Biyolog Serdar ŞANLI
Biyolog Betül YÜZEREROĞLU


Tüp Bebek Ünitesi Androloji Laboratuvarı D Blok 1. katında bulunmaktadır.