Etik Kurul
20 Ekim 2021

Etik kurul toplantısı 15 günde bir Perşembe günleri yapılmaktadır. Yapılacak bütün Klinik Araştırmaların en geç toplantı tarihinden 3 gün önce beyaz şeffaf dosya içinde Etik Kurul Birimine (Etik Kurul Sekreterliğine) teslim edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca elektronik ortamda arşivlenmesi için PDF formatında aseahetik@gmail.com adresine gönderilmelidir.


Sayın başvuru sahipleri Etik Kurul toplantı tarihlerimiz;
14 Ekim 2021, 21 Ekim 2021 ve 04 Kasım 2021'dir. Toplantı tarihlerine 3 iş günü kala başvuru kabul edilememektedir. Başvurularınız için bilgilendirmedir.

 


Etik Kurul Birimi tel: 0322 455 90 00 / dahili : 5533-5534

Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeleri:

Doç.Dr. Ganiye Begül KÜPELİ (Etik Kurul Başkanı)
Prof. Dr. Banu KARA (Etik Kurul  Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Talih ÖZDAŞ (Birimlerden Sorumlu Üye)
Prof. Dr. Tuba TURUNÇ
Prof. Dr. Şerife Nur ULUSAN
Doç. Dr. Sefa ARLIER
Doç.Dr. Akkan AVCI
Doç.Dr. Özlem ERÇEN DİKEN
Doç.Dr. Fırat SEYFETTİNOĞLU
Doç.Dr. Alper SÖZÜTEK
Uzm. Dr. Saliha Dilek ÖZTOPRAK HACIOĞLU
Uzm. Dr. Havva KUBAT ÖZEL
Avukat Tahsin ERKILINÇ (Üye)
Biyomedikal Müh. Hande AYCAN TÜFEKÇİ
Pelin YAVAŞ
Sekreterya:
Ozan HIZBEL

Kurula Başvuru Sırasında İçindekiler başlığı altındaki formlar tam ve eksiksiz bir şekilde yapraklı sunum dosyasına hazırlanarak Etik Kurul Sekreterliğine teslim edilmelidir.ETİK KURUL BAŞVURUSU VE KULLANILACAK FORMLAR

İçindekiler

Araştırma Başvuru Formu

Araştırma Protokolü

Araştırma Bütçesi

Başhekimlik ve Ünite Amirlerinin Onayı

Taahhütname (İKU ve Helsinki Bildirgesi, SigortaTaahhütnamesi)

Özgeçmiş (imzalı ve güncel tarihli)

Sorumluluk Paylaşımı

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

Veri Formu

Kaynaklar (3 makale - Full Text)

Okunması Önerilen Kılavuz

İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu