Talasemi Tanı ve İzlem Rehberi
31 Ocak 2023

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi tarihli ve sayılı yazında "Bakanlığımız tarafından talasemili hastaları izleyen hekimlerimize yol gösterici olmak ve hastaların tanı, tedavi ve takiplerinin standart hale getirilmesini sağlayarak, uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan “Talasemi Tanı ve İzlem Rehberi” Bakanlığımız web sitesi e-kütüphane bölümünün yanı sıra Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı web sayfalarında da yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu rehberlere
https://ekutuphane.saglik.gov.tr/Yayin/656, https://shgm.saglik.gov.tr/TR-45986/rehberler.html
ulaşabilirsiniz.