Gastroenteroloji

Gastroentroloji-1.jpg

Gastroenteroloji Endoskopi Birimi E blok, A katı.
Gastroenteroloji Servisi D Blok, 4. kat.
Gastroenteroloji polklinik A Blok, Z katında bulunmaktadır.Hekimlerin İlgi Alanları

Prof. Dr. Banu Kara: Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı.

Özel İlgi Alanları: İnflamatuvar Barsak Hastalıkları, Karaciğer Hastalıkları, Gıs Malignensileri, Karaciğer Yağlanması, Nütrisyon, Probiyotikler

Doç. Dr. Şehmus Ölmez: Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı.

Özel İlgi Alanları: Hepatobiliyer Hastalıklar, Pankreas Hastalıkları, Gıs Malignensileri, İnflamatuvar Barsak Hastalıkları, Çölyak Hastalığı, Ercp, İleri Endoskopik İşlemler,  Kolon Kanseri Tarama Programı.

Doç. Dr. Nevin A. Öztürk: Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı.

Özel İlgi Alanları: Hepatobiliyer Hastalıklar, Pankreas Hastalıkları, Gıs Malignensileri, Karaciğer Hastalıkları, Ercp, İleri Endoskopik İşlemler

Uzm. Dr. Burçak E. Taşdoğan: Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı.

Özel İlgi Alanları: Hepatobiliyer Hastalıklar, Pankreas Hastalıkları,  İnflamatuvar Barsak Hastalıkları, Çölyak, Gıs Malignensileri Ercp, Eus, İleri Endoskopik İşlemler

Uzm. Dr. Haşim. Nar: Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı.

Özel İlgi Alanları: Hepatobiliyer Hastalıklar, Pankreas Hastalıkları, Gıs Malignensileri, Karaciğer Hastalıkları, İleri Endoskopik İşlemler


Gastroenteroloji polikliniğinde her gün uzman hekimler tarafından

1) Karaciğer ve safra yolu hastalıkları,
2) Mide, ince ve kalın barsak hastalıkları
3) Pankreas hastalıkları takip ve tedavi edilmektedir.

Gastroenteroloji endoskopi ünitesinde tanısal amaçlı üst gastrointestinal sistem için özofagogastroduodenoskopi, safra yolları ve pankreas incelemeleri için endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi, kalın barsak incelemesi için de kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi yapılmaktadır. Ayrıca endoskopik ultrasonografi ile yemek borusu, mide ve bağırsakların iç yüzüne ek olarak duvar katmanlarının ve çevresindeki diğer doku ve organların çok detaylı görüntüler alınmaktadır. Tanı için yapılan bir diğer işlem de karaciğer iğne biyopsisidir.

Tedavi amaçlı yapılan işlemler çok çeşitlidir. Özofagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimler endoskopi yardımı ile çıkarılabilir. Özofagusun çeşitli nedenlerle oluşmuş darlıkları, özellikle de benign fibrotik darlıkları buji ve balon yardımı ile dilate edilmektedir. Özofagus malign darlıklarına stent uygulaması ile palyasyon sağlanmaktadır. Özofagus varis kanamalarında skleroterapi ve band ligasyonu uygulanmaktadır. Uzun süreli enteral nutrisyona ihtiyaç gösteren hastalara perkütan endoskopik gastrostomi uygulanıp beslenme sağlanmaktadır. Tüm üst ve alt gastrointestinal sistemdeki çeşitli nedenlerle kanayan odaklara müdahale edilmekte ve kanama durdurulmaya çalışılmaktadır. Kolondaki polipler polipektomi ile çıkarılmaktadır. Bilyer sistem ve pankreas kanalındaki taşlar papillaya sfinkteromi uygulandıkdan sonra balon ve basket yardımı ile çıkarılmaktadır. Biliyer sistemin özellikle maliniteye bağlı darlıklarında stent uygulanması ile safra akışı sağlanmaktadır.Gastroenteroloji Doktorları

25 Nisan 2022