Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniği A blok zemin katta hizmet vermektedir.

Hekimlerin İlgi Alanları

Uzm Dr. Ceyhun Can: Depresif bozukluklar, Bipolar Bozukluk, Anksiyete bozuklukları, Psikotik bozukluklar, Konsültasyon-Liyezon psikiyatrisi (fiziksel hastalıkları olan hastaların ruhsal sorunları), grup psikoterapisi (psikodrama), cinsel psikoterapiler

Uzm. Dr. Mehmet Sözen: Depresif bozukluklar, Bipolar bozukluk, Anksiyete bozuklukları, Obsesif-kompulsif bozukluk, Psikotik bozukluklar

Uzm. Dr. Esma Kıraç: Depresif bozukluklar, Bipolar bozukluk, Anksiyete bozuklukları, Psikotik bozukluklar, cinsel psikoterapiler

Uzm. Dr. Bülent Demirbek: Depresif bozukluklar, Bipolar bozukluk, Anksiyete bozuklukları, Psikotik bozukluklar, Mikrokimerizm ve psikiyatrik hastalıklar, Tetra Gametik kimerizm ve psikiyatrik hastalıklar

Uzm. Dr. Pınar Özkan: Depresif bozukluklar, Bipolar bozukluk, Anksiyete bozuklukları, Psikotik bozukluklar

Uzm. Dr. Barış Kılıç Demir: Depresif bozukluklar, Bipolar bozukluk, Anksiyete bozuklukları, Psikotik bozukluklar

Uzm. Dr. Melike Saygılı: Depresif bozukluklar, Bipolar bozukluk, Anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, ACT (Kabul ve Kararlılık terapisi), EMDR

Uzm. Dr. Selim Polat: Depresif bozukluklar, Bipolar bozukluk, Anksiyete bozuklukları, Psikotik bozukluklar, Cinsel psikoterapiler, Cinsel İşlev Bozuklukları, İntihar.Klinikte Yapılan İşler 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim kliniği polikliniğinde her tür psikiyatrik hasta başvurusuna uygun olup tanı, tahlil, farmakoterapi ve psikoterapi uygulamaları yapılmaktadır. Hastalara psikiyatrik tedavileri yanında psikometrik testler (zeka, kişilik, psikiyatrik değerlendirme testleri ve nörokognitif testler; WAIS, MMPI, BDI, BDA, MMS vb) uygulanmaktadır. Psikiyatri uzmanları ve psikologlar uygun vakalar için psikoterapi uygulamaları yapmaktadır. Ayrıca psikiyatri uzmanları genel hastanede konsültasyon hizmetleri ve heyet uygulamalarını sürdürmektedir.  Servisimiz ana hastaneden ayrı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi olarak kurulmuştur. TCK nın 57. maddesine tabii adli psikiyatri hastaları 100 yataklı servisimizde izlenecektir.
 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktorlarımız

26 Nisan 2022