Radyoloji

Radyoloji Kliniği.
Çukurova bölgesinin en büyük eğitim araştırma hastanesindeki radyoloji kliniğimiz hastalara verdiği hizmet açısından önemli bir role sahiptir. Radyoloji Ana Bilim Dalına hastalıkların tanı ve tedavisi için başvuran hastalara en modern tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemleri ile hizmet verilmekte ve tıbbi çözümler uygulanmaktadır. Kliniğimiz daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaya devam etmektedir.

Kuruluş tarihi itibari ile doktor, teknisyen, hemşire ve yardımcı personellerden oluşan deneyimli bir kadroya sahiptir. Bölümümüzde toplam 17 uzman, 21 asistan bulunmaktadır. Kliniğimizde akademik kadroda 2 Profesör ve  2 Doçent bulunmaktadır.

Bugün radyoloji alanında dünyada yapılmakta olan radyolojik tetkik yöntemlerinin tümü kliniğimizce yapılabilmektedir. Konvansiyonel, ultrasonografik tetkiklerin yanında vasküler ve non-vasküler girişimsel tetkikler, MR ve BT ile ilgili yeni özellikli uygulamalar kliniğimizce yapılmaktadır. 
Radyoloji kliniğinde toplam 10 adet Doppler USG, 10 adet dijital  Röntgen cihazı, 1 adet kemik mineral dansitometre cihazı,  1 adet DSA (Dijital Subtraksiyon Anjiyografi), 1 adet dijital floroskopi cihazı, 4 adet Manyetik Rezonans (MR) cihazı( 3 adet 1.5 Tesla, 1 adet 3 Tesla) ,  3 adet Bilgisayarlı Tomografi(BT) cihazı(3 adet 128 kesit) ve  1 adet dijital mamografi cihazı bulunmaktadır.

Hastalara ait görüntülerin hastanedeki tüm doktorlar tarafından görülebilmesini ve takipli hastalarda büyük önem taşıyan görüntü arşivlemesini sağlayan Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) hastanemizde hizmet vermektedir.

Hastanemiz Radyoloji Kliniği bünyesinde yer alan Girişimsel Radyoloji Ünitesi’nde vasküler ve non-vasküler olmak üzere çok çeşitli tanısal ve tedavi edici işlemler yapılmaktadır. Ayrıca bölümümüzde çocuk radyoloji kliniği yeni kurulmuş olup çocuk hastalarımıza hizmet verecektir.

BÖLÜMÜMÜZDE YAPILAN TETKİKLER VE GİRİŞİMSEL İŞLEMLER
1- Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
2- Bilgisayarlı Tomografi (BT)
3- Ultrasonografi (US) ve Doppler US
4- Girişimsel İşlemler (Anjiografi, Stent takılması vb)
5- Kontrastlı İncelemeler (Yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı, safra kesesi ve safra yolları, ince ve kalın bağırsaklar, böbrekler ve idrar yolları, mesane ve üreme sistemi)
6- Mamografi
7- Kemik Mineral Dansitometri
8- Direk Radyografik İnceleme

Radyoloji Bölümü Görüntüleme Cihazları
Dijital Röntgen
Dijital Mamografi
Dijital Floroskopi
Ultrasonografi ve Doppler
Dijital Anjiyografi (DSA)
Kemik Mineral Dansitometre
3 adet 128  Kesitli Bilgisayarlı Tomografi
1 adet 3 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme
3 adet 1.5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme
PACS (Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi)

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
Cihazımızda rutin çekimler dışında özel BT çekimlerimiz yapılmaktadır;
-Koroner BT Anjio
-Periferik BT Anjio
-Beyin ve Karotis Anjio
-BT Eşliğinde Biyopsi

MANYETİK REZONANS (MR)
Hastanemizde rutin mr çekimleri dışında ileri MR teknikleri de yapılmaktadır.
Kardiyak MR
MR Spectro
Mr Perfüzyon
Diffuzyon Tensör Görüntüleme (DTI)
Periferik MR Anjio (Kontrastlı ve Kontrastsız)
Karaciğer Demir Ölçümü
Karotis Anjio (Kontrastlı ve Kontrastsız)
Renal Anjio (Kontrastlı ve Kontrastsız)
BOS Akım Analizi
Tüm vücut MR

Radyoloji Kliniği, Hastanemizde E blok Alt Zemin (A) katında hizmet vermektedir.
 

Radyoloji Doktorları

06 Eylül 2022