T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kardiyoloji Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021

KLİNİKTE ÇALIŞAN HEKİMLER

Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt- Kardiyoloji Uzmanı, Klinik Eğitim Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Küçükosmanoğlu - Kardiyoloji Uzmanı, Klinik İdari Sorumlusu

Prof. Dr. Mevlüt Koç-Kardiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Mustafa Topuz- Kardiyoloji Uzmanı, Başasistan, Eğitim Görevlisi - Özgeçmiş CV
Doç. Dr. Abdullah Orhan Demirtaş - Kardiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Atilla Bulut - Kardiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Durmuş Yıldıray Şahin - Kardiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Gülhan Yüksel -Kardiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Onur Kadir Uysal - Kardiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Ömer Şen- Kardiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Salih Kılıç- Kardiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Taner Şeker - Kardiyoloji Uzmanı, Başasistan
Doç. Dr. Şerafettin Demir - Kardiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Yahya Kemal İçen - Kardiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Yurdaer Dönmez - Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Mert Evlice - Kardiyoloji Uzmanı, Başasistan
Uzm. Dr. Süleyman Özbiçer- Kardiyoloji Uzmanı, Başasistan
Uzm. Dr. Arafat Yıldırım- Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Armağan Acele - Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Ceyhun Yücel -Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Gökhan Alıcı - Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Murat Gençaslan - Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Mükremin Çoşkun- Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Nermin Yıldız Koyunsever- Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Özge Özcan Abacıoğlu - Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Pınar Özmen Yıldız - Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Rale Davutoğlu - Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Talat Yiğit - Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Zehra Sümbül - Kardiyoloji Uzmanı
 


KLİNİĞE ULAŞIM
Poliklinikler, E Blok Zemin Kat
Yataklı Servisler, A Blok 5 ve 6 Kat
Anjio Ünitesi, A Blok 1. Kat
Yoğun Bakım, A blok 2. KatKLİNİKTE YAPILAN İŞLER
Kliniğimizde poliklinik, transtorasik ekokardiyografi, transözefajiyal ekokardiyografi, ritim holter, tansiyon holter, efor testi, tilt testi tetkikleri yapılmaktadır.
Tanısal koroner anjiyografi, koroner balon ve stent tedavi işlemleri, tanısal ve tedavi amaçlı elektrofizyoloji işlemleri, TAVI (ameliyatsız aort kapak değişimi), kalp kapak darlık tedavi girişimleri, beyin ve bacak atar damar tıkanıklıkları müdahaleleri yapılmaktadır.

Kliniğimizde ayaktan hastalar poliklinikte değerlendirilmekte olup, tanısal veya girişimsel tedavi işlemleri için günübirlik anjiyografi servisine randevu verilmektedir.
Acil başvurusu olan veya yatması gereken poliklinik hastaları ise koroner yoğun bakım veya servis yataklarına yatırılmaktadırlar.

5 MHRS, 4 normal poliklinik odası
30 koroner yoğun bakım yatağı
94 servis yatağı
5 koroner anjiyografi ünitesi
21 günübirlik servis yatağı

Paylaş