Robotik Cerrahi
22 Mart 2021

ROBOTİK CERRAHİ UYGULAMALARI

Gelişen teknoloji hayatın her alanını kolaylaştırırken, sağlık alanında da tedavisi imkansız gibi görünen hastalıklara çözümler getiriyor. İleri laparoskopik ve robotik ameliyatlar ile ulaşılabilir en iyi sonuçlar ve yüksek hasta konforu hedefleniyor. Cerrahinin geldiği en üst nokta olarak kabul edilen robotik cerrahi pek çok ameliyatta başarı ile uygulanıyor. Yaygın Kullanım Alanları sayesinde Robotik Cerrahi’de; genel cerrahi başta olmak üzere; kadın hastalıkları, üroloji, kalp cerrahisi, obezite cerrahisi gibi branşlarda önemli ameliyatlar başarıyla gerçekleştiriliyor.

Konsolda bulunan cerrahın parmak hareketleri ile kullanılan cerrahi aletler, el bileğinin zorlandığı hareketleri bile (540 derecelik açıyla) kolaylıkla yapar.El titremesi, yorgunluğu olmuyor, ulaşılması zor anatomik alanlara daha kolay müdahale ediliyor. Robotik sistemlerin cerrahi girişimlerde kullan›lmas›, videoskopik cerrahideki gelişlmeleri takiben yaygınlaşmaya ve güncellik kazanmaya başlamıştır. Ameliyat sahasnı direk olarak çıplak gözle görmek yerine, endoskopların okülerinden bakarak girişim yapılması yarım yüzyılı aşkın bir süredir uygulanmaktadır. Endoskopun elde ettiği görüntünün bir mikroçip kamera ile monitör ekranına aktarılması ile başlıyan videoskopik cerrahi ise, başllangıcından bugüne geçen 20 y›l içinde baş döndürücü bir hızla yaygınlaşmıştır.

Laparoskopik – VATS - Robotik - minimal invaziv teknik ya da halk arasında bilinen tabiriyle kapalı yöntem cerrahi, cerrahinin özel bir uygulama alanıdır. Gelişen teknoloji ile beraber safra kesesi, pankreas, akciğer, karaciğer, mide ve bağırsak ameliyatlarında da kullanılmaya başlanan ve giderek dünyada yaygın hale gelen robotik cerrahi kısa sürede iyileşme olanağı sunuyor. Açık ameliyata göre kanamanın çok daha az olduğu robotik cerrahide daha az kesi ile ameliyat yapılıyor. Kozmetik avantaj sağlıyor, yara çok daha kısa sürede iyileşiyor. Hasta, kısa sürede ayağa kalkıyor, erken taburcu oluyor ve sosyal yaşama dönüyor. Enfeksiyon riski de azalıyor. Kompleks girişimler başarıyla yapılıyor. Açık cerrahide, karın içine ulaşabilmek için karını boydan boya kaplayan bir kesi yapmak zorundayken, laparoskopik-robotik (kapalı) teknikte ise 0.5-1 santim boyutunda birkaç kesi ile ameliyatlar tamamlanabiliyor. 3 boyutlu görüntü gibi özellikleri sayesinde kompleks girişimlerin bile kapalı ameliyat yöntemiyle yapılmasına olanak tanıyor. İleri laparoskopik ve robotik cerrahi ne kadar güvenlidir? İleri laparoskopik ve robotik cerrahi, tecrübeli ellerde yapıldığında en az açık cerrahi kadar güvenlidir.

ROBOTİK CERRRAHİ AVANTAJLARI NELERDİR?

• Daha Az Ağrı

• Daha Az Enfeksiyon Riski: Karın boşluğundaki organların ameliyathanede hava ile temasının minimum olması, açık ameliyatlara oranla anlamlı ölçüde daha düşük enfeksiyon riski demektir.

• Daha Güvenli Ameliyat: Üç boyut ve büyütülen görüntüler daha iyi görmeyi sağlayarak kan damarlarının ve sinirlerin korunmasını sağlar

• Daha Küçük Yaralar

• Hızlı İyileşme

• Hastanede Kalma Süresinde Kısalma

• İşe ve Günlük Yaşama Daha Çabuk Dönüş

KULLANIM ALANLARI

KANSER CERRAHİLERİ

GENEL CERRAHİ KANSERLERİ

Kolorektal Kanserler,Mide kanseri,yemek borusu kanseri,pankreas kanseri ,karaciğer kanseri,böbrek üstü bezi kanseri . Açık ameliyatta  kanser tedavisi için büyük bir kesi, uzun bir iyileşme süreci açısından robotik cerrahi büyük avantaj sağlar.

Üroloji kanserleri, jinekoloji kanserleri ve obezite cerrahisinde yaygın kullanımıyla tercih sebebidir.

KALP DAMAR CERRAHİSİ ;

Kalp cerrahisinde özellikle son 15 yılda gelişen teknoloji ile klasik ameliyat yöntemlerine alternatif olarak minimal invazif yöntemlerin sayısı giderek artıyor. Özellikle son yıllarda robotik cerrahi ile yapılan bypass ameliyatları, hasta konforu, iyileşmenin hızlılığı açısından çok önemli bir avantaj sağlıyor. Robotik bypass ile koltuk altından açılan 3 delik ve sadece kaburga kemiğinin olduğu yere açılan 4 santimlik kesi ile göğse neşter değmeden ve kalbi durdurmadan uygulamak mümkün oluyor. Bir kesiden yerleştirilen kamera ile 3 boyutlu görüntü, 8-10 kat daha büyük ve net görüntü sağlanıyor. Bir cerrah robot kollarına cerrahi enstrümanları takıyor, diğer cerrah kameranın olduğu konsolda bu enstrümanları kullanıyor. Robot cerrahisine uygun hastalarda koroner arter bypass cerrahisi, mitral kapak cerrahisi, konjenital kalp cerrahisi ve aritmi cerrahisi robotla yapılıyor. Koroner arter bypass cerrahisi kalbi durdurmadan ya da kalbi durdurarak (kalp-akciğer makinesi kullanılarak) gerçekleştiriliyor. Mitral kapak operasyonları kalp durdurularak yapılıyor. Kısa sürede normal hayata dönülüyor Klasik bypass’taki gibi göğüs bölgesi açılmıyor ve kalp durdurularak yapılıyor.

Daha az ağrı, daha düşük enfeksiyon Robot cerrahisine uygun hastalarda koroner arter bypass cerrahisi, mitral kapak cerrahisi, konjenital kalp cerrahisi ve aritmi cerrahisi robotla yapılıyor. Koroner arter bypass cerrahisi kalbi durdurmadan ya da kalbi durdurarak (kalp-akciğer makinesi kullanılarak) gerçekleştiriliyor. Mitral kapak operasyonları kalp durdurularak yapılıyor. Robotik kalp cerrahisi ile hastalarda nekahat dönemi belirgin olarak kısalıyor, hastalar genellikle 15 gün sonra işlerine dönebiliyor. Kanama, enfeksiyon, ağrı ve kan kullanımı çok daha az.. Hem hasta hem de cerrah için konforlu Klasik ya da torakoskopik cerrahiden farklı olarak
  • Robotik Cerrahi-1
  • Robotik Cerrahi-2
  • RobotikCerrahi-3
  • Robotik Cerrahi-4
  • Robotik Cerrahi-5
  • Robotik Cerrahi-6
  • Robotik Cerrahi-7
  • Robotik Cerrahi-8