Nükleer Tıp

Genel Bilgiler
    Nükleer Tıp, hastaya radyoaktif maddeler verilerek  görüntüleme yapılan, görüntülenen organa/sisteme ait  fonksiyonel bilgiler elde edilen, bu sayede hastalıkların  teşhis, tedavi ve takibine  imkan  sağlayan bir klinik branştır.
    Nükleer  Tıp'ta yapılan görüntüleme işlemleri “sintigrafi” olarak isimlendirilmektedir. Sintigrafik işlemler genellikle hastaya  farklı yollardan  radyoaktif maddeler verilerek yapılan görüntüleme işlemleridir. Radyoaktif maddelerin alerji yapma olasılığı ve yan  etkileri yok denecek kadar azdır.  Uygulanan radyoaktif maddeler düşük radyasyonlu, kısa ömürlü ve vücutta birikim yapmayan radyoaktif maddeler olup kendiliğinden fiziksel olarak yarılanarak azaldığı gibi, idrarla, terle ve bağırsaklar aracılığıyla da vücuttan atılır. Bu maddeler, her yaştaki hastaya ve çocuklara, yaşına ve kilosuna göre belirlenen dozlarla güvenli bir şekilde uygulanabilir.
    Nükleer Tıp'ta görüntüleme için  ; Gama kamera/SPECT  ( Tek foton emisyon tomografi ) ,  SPECT/BT ( Tek foton emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi ),  PET/BT ( Pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi ),  Gama- prob  gibi cihazlar kullanılmaktadır.
    Bölümümüzde  Nükleer Tıp alanındaki tüm özellikli uygulamalar için gerekli ekipman bulunmaktadır. 1 adet SPECT, 1 adet SPECT-BT , 1 adet PET-BT ve 1 adet Gama-prob cihazları ile fonksiyonel ve metabolik görüntüleme  hizmeti verilmektedir. Ayrıca farklı çalışmalarda kullanılmak üzere 1 adet USG ( ultrasonografi )  cihazımız mevcuttur. Tedavi hizmetleri  için  özel donanımlı 8 yataklı servisimiz bulunmaktadır.

Bölümüzde  Uygulanan Görüntüleme - Tedavi  ve  Poliklinik  Hizmetleri
Nükleer tıpta farklı radyofarmasötikler kullanılarak  başlıca ;
- Kardiyolojik hastalıklar ,
- Endokrin sistem,
- Gastrointestinal sistem,
- Solunum Sistemi
- Nefrolojik sistem,
- Hematopoetik-Lenfatik sistem,
- Santral sinir sistemi,
- İskelet sistemi,
- Oftalmoloji,
- Enfeksyon-enflamasyon  ile ilgili farklı   hastalıklar konusunda çok çeşitli görüntüleme çalışmaları yapılmaktadır.
Onkolojik görüntülemede;  
- F18-FDG,
- Ga-68-PSMA,
- Ga-68 Somatostatin analogları,
- I-123-MIBG, I-131, Tc-99m-MIBI, V-DMSA  gibi  radyoaktif maddeler kullanılarak  farklı tümörlerde tanı, tedavi ve takip sürecine katkı sağlanmaktadır.
Tedaviler;
- Radyoaktif I-131 ile diferansiye tiroid kanseri tedavi ve takibi,
- Lu-177-PSMA ile prostat kanseri tedavi ve takibi,
- Lu-177-DOTA ile nöroendokrin tümör tedavi ve takibi,
- I-123-MIBG ile malign nöral krest tümörlerinin tedavi ve takibi,
- Radyoaktif I-131 ile hipertiroidizm tedavi ve takibi yapılmaktadır.
Poliklinik Çalışmaları
    Polikliniğimizde diferansiye tiroid kanserleri,  prostat kanseri, nöroendokrin tümörler , malign nöral krest tümörlerinin tedavi ve takipleri planlanmaktadır.  Ayrıca hipertiroidizm hastalarının tedavi ve takipleri yapılmaktadır.
    Nükleer Tıp bölümünde sekiz (8) Uzman doktor, sekiz ( 8) hemşire , bir (1)radyoloji teknisyeni ve sekiz (8) tekniker hizmet vermektedir.

Nasıl Muayene Olurum?
    Bölümümüze  diğer kliniklerden ya da  dış merkezden gelen tüm hastalar bölüm sekreteri tarafından kabul edilerek , dosyası değerlendirilir ve  uygun randevu tarihi verilir. Uygulama öncesi gerekli tedbirler konusunda hasta bilgilendirilir ve bilgilendirme formları verilir.
    Randevusuna gelen hasta görüntüleme  işlemi hakkında bilgilendirilir ve rıza formu alınır. Görüntüleme için  hastaya uygun radyoaktif madde  verilir. Uygulanacak işlemin özelliğine göre özel protokollere uyarak aynı gün ve/veya takip eden günlerde görüntüleme işlemi yapılır. Görüntüler uzman doktor tarafından raporlanır. Tedavi amaçlı işlemlerde, kullanılan radyoaktif maddenin ve yapılan uygulamanın özelliğine göre hastalar izole odada yatırılabilir.
    Poliklinik hizmetlerimiz için MHRS üzerinden uzman doktorlarımıza randevu alınabilir.

Nükleer Tıp Bölümü , Hastanemizde C blok, Alt Zemin (A) katında hizmet vermektedir.

    

 Nükleer Tıp Doktorları

09 Haziran 2022