Nükleer Tıp

Nükleer Tıp  radyoaktif elementlerle işaretli kimyasal moleküller kullanılarak hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan bir Tıp dalıdır.

Hastanemizde Nükleer Tıp bölümü 2010 yılında bir Gamma kamera ile görüntüleme hizmetine başlamış olup, 2013 yılında PET görüntüleme ve 2015 yılında da  Radyoaktif İyot-131 ile Tiroid kanseri tedavisi hizmeti vermeye başlamıştır.

             Halen Hastanemiz Nükleer Tıp bölümünde; 1(Bir) Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi(PET/CT), 1(Bir)  SPECT/CT, 1(Bir) SPECT ile görüntüleme hizmetleri ve 8(Sekiz) adet yataklı servis odası ile  tedavi hizmeti verilmektedir.

Nükleer Tıbbın Kullanım Alanları

 • Nörolojik uygulamalar
  • Bazı felç hastalıklarında felc tanısının konulmasında
  • Bunama tanısında
  • Beyin - boyun damar ameliyatlarının değerlendirilmesi için
  • Ameliyatı planlanan epilepsi (sara ) hastalarında
 • Onkolojik uygulamalar
  • Bazı tümörlerin yerinin gösterilmesi
  • Tümörlerin evrelenmesi
  • Tümörlerde yayılım olup olmadığının değerlendirilmesi
  • Kanserli kemiklerdeki ağrının tedavisi
 • Ortopedik uygulamalar
  • Gizli kırıkların gösterilmesi
  • Kemik enfeksiyonları
 • Böbrek uygulamaları
  • İdrar yollarında tıkanıklıkların gösterilmesi
  • Böbreklere idrar kaçışı olup olmadığının araştırılması
  • Böbrek enfeksiyonlarının araştırılması
 • Kalp Uygulamaları
  • Koroner arter hastalıklarının tanısı
  • By-pass cerrahisi olanların değerlendirilmesi
  • Bazı hipertansiyon hastalarında hastalığın nedeninin araştırılması için
  • Böbrek transplantasyonlarında hastaların takibi
 • Akciğer uygulamaları
  • Pulmoner emboli ( akciğerlerde kan pıhtılaşması ) tanısı
 • Diğer Uygulamalar
  • Guatr hastalıkları
  • Çeşitli yemek borusu ve mide hastalıkları
  • Safra kesesi hastalıkları
  • Barsak kanamaları
  • Gizli enfeksiyon şüphesi
  • Lenf yollarının incelenmesi
  • Göz yaşı yollarının incelenmesi
  • Tükürük bezlerinin fonksiyonlarının incelenmesi
  • Çeşitli radyofarmasötiklerle değişik tümörlerin görüntülenmesi
  • Vücuttaki gizli enfeksiyonların araştırılması

Bölümümüzde yapılan Nükleer Tıp Tetkikleri

 • Tc-99m tiroid sintigrafisi
 • I-131 tiroid sintigrafisi
 • I-131 tüm vücut tarama
 • Paratiroid sintigrafisi
 • DTPA böbrek sintigrafisi
 • DMSA böbrek sintigrafisi
 • Mag3 böbrek sintigrafisi
 • Adrenal korteks sintigrafisi
 • Testis sintigrafisi
 • Kemik sintigrafisi
 • Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi
 • Myokard perfuzyon sintigrafisi
 • Myokard perfuzyon sintigrafisi (rest)
 • Şant analizi
 • Lenfosintigrafi
 • Beyin perfüzyon sintigrafisi
 • Tc-99m HMPAO beyin SPECT
 • Sisternografi
 • BOS kaçağı tayini
 • BOS şant değerlendirmesi
 • GİS kanama tespiti
 • Mide boşalma süresi hesabı
 • Gastroözefagial reflü
 • Meckel sintigrafisi
 • KC-Dalak sintigrafisi
 • Hepatobilier sintigrafisi
 • Akciğer perfüzyon sintigrafisi
 • Akciğer ventilasyon sintigrafisi
 • Octreotide ile tümör görüntüleme
 • DMSA-V tümör görüntüleme
 • MIBG sintigrafisi
 • I-131 MIBG tedavisi
 • I-131 tedavisi
 • Tükrük bezi sintigrafisi
 • Dakriosintigrafisi
 • VUR Sintigrafisi
 • Tc-99m DTPA ile beyin perfüzyon sintigrafisi
 • Gamma probe ile kitle lokalizasyonu
 • F-18-FDG onkolojik görüntüleme

Nükleer Tıp bölümünde yedi(7) Uzman hekim, beş(5) hemşire ve sekiz(8) tekniker hizmet vermektedir.

Nükleer Tıp bölümüne C blok (A katı) Alt Zemin katından ulaşabilirsiniz.


Nükleer Tıp Doktorları

09 Haziran 2022