T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Genel Cerrahi Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021

Genelcerrahi.jpg


Klinik birimlerine ulaşım

Poliklinikler E Blok Zemin kat

Servis-1 18 yataklı D blok 5.katta

Servis-3 20 yataklı D blok 5.Katta

Gastroenteroloji Cerrahi 18 yataklı D blok 5.Katta

Organ Nakil –Genel Cerrahi 4 – 18 yataklı D blok 4.Katta

Onkolojik Cerrahi -18 yataklı  D blok 4. Katta

Genel Cerrahi Ameliyathane D. blok 2. Katta
 
 

Genel Cerrahi Poliklinik, Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Ameliyathane, Genel Cerrahi Yoğun bakım birimlerinden oluşmaktadır.

 
Genel Cerrahi Yoğun bakım -15 yataklı

Genel Cerrahi Kliniği 1- 18 yataklı

Genel Cerrahi Kliniği 3- 20 yataklı

Gastroenteroloji Kliniği -18 yataklı

Genel Cerrahi-Organ Nakil Kliniği -18 yataklı

Onkolojik Cerrahi Kliniği -18 yataklı


Genel Cerrahi Yoğun bakımda 23 hemşire ,Genel Cerrahi Ameliyathanede 8 hemşire, Genel Cerrahi 1 servisinde 8 hemşire, Genel Cerrahi 3 servisinde 8 hemşire ,Gastroenteroloji Cerrahide 7 hemşire, Organ Nakil Genel Cerrahi 4 servisinde 9 hemşire ve Onkolojik Cerrahi servisinde 8 hemşire görev yapmaktadır.


Klinikte Görevli Hekimler
Prof. Dr. Süleyman ÇETİNKÜNAR - Genel Cerrahi Uzmanı, Eğitim Görevlisi - Özgeçmiş - TR - EN
Prof. Dr. Koray DAŞ, Genel Cerrahi Uzmanı
Doç. Dr. Ahmet ŞEKER - Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı, Eğitim Sorumlusu
Doç. Dr. Alper PARLAKGÜMÜŞ - Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı
Doç. Dr. Alper SÖZÜTEK, Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı
Doç. Dr. Edip AKPINAR, Genel Cerrahi Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi Nazmi ÖZER, Genel Cerrahi Uzmanı, 
Dr. Öğr. Üyesi Adnan KUVVETLİ, Genel Cerrahi Uzmanı, 
Uzm. Dr. Cihan Gökler - Genel Cerrahi Uzmanı, Başasistan
Uzm. Dr. Sefa ÖZYAZICI, Genel Cerrahi Uzmanı, Başasistan
Uzm. Dr. Abdullah ŞAHİN, Genel Cerrahi Uzmanı
Uzm. Dr. Ahmet İhsan MUTLU, Genel Cerrahi Uzmanı
Uzm. Dr. İsmail Bülent YAYCIOĞLU, Genel Cerrahi Uzmanı
Uzm. Dr. Mehmet Erdal SEYREK, Genel Cerrahi Uzmanı
Uzm. Dr. Metin ERGİN, Genel Cerrahi Uzmanı
Uzm. Dr. Mustafa GÜLKAYA, Genel Cerrahi Uzmanı
Uzm. Dr. Özgür Yıldırım YILDIRIM, Genel Cerrahi Uzmanı
Uzm. Dr. Safa ÖNEL, Genel Cerrahi Uzmanı, Eğitim Görevlisi
Uzm. Dr. Ümit TURAN, Genel Cerrahi Uzmanı


Kliğinimizde Yapılan İşler

Kliniğimizde, meme ve endokrin cerrahisi, karaciğer safra yolları ve pankreas cerrahisi, özefagus, mide ve duodenum cerrahisi, ince barsaklar, kolon, rektum ve anal bölgenin benign ve malign hastalıklarının cerrahi tedavisi ve obezite cerrahisi yapılmaktadır. İleri cerrahi teknik donanım ve bilgi, beceri gerektiren laparoskopik ve robotik ameliyatlar da bölümümüzde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Kliniğimiz endoskopi ünitesinde cerrahi problemi olan hastalara tanısal ve tedavi edici özefagus, mide ve duodenum endoskopisi, kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi yapılmaktadır. Girişimsel olarak polipektomi, mukozal rezeksiyon, perkutan gastrostomi, bant ligasyon gibi işlemler yapılmaktadır. Gastrointestinal motilite laboratuvarımız vardır. Güçlü bir akademik kadroya sahip kliniğimizde gerçekleştirilen özellikli işlemler aşağıdaki gibidir;

  1. Gastrointestinal Sistem Cerrahisi
  2. Onkolojik Cerrahi
  3. Obezite Cerrahisi
  4. Transplantasyon Cerrahisi
  5. Onkoplastik Meme Cerrahisi
  6. Hedeflenmiş Mini İnsizyon Paratiroid Cerrahisi
  7. Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyon
  8. Laparoskopik Ve Robotik Cerrahi


Paylaş