Family Medicine
17 Kasım 2020

AileHekimliği750.jpg
Adana Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği eğitim kadrosu ve uzmanlık öğrencileri.

ADANA ŞEHİR HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ

Aile Hekimliği Kliniği Kadrosu:
Doç.Dr. Kenan Topal,  Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Görevlisi ve İdari Sorumlusu
Uzm.Dr. Hüseyin Aksoy, Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı
Uzm. Dr. Erol Yayla, Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı, Sağlık Kurulu Başkanı, Eğitim Komitesi Üyesi

Aile Hekimliği Genel Muayene Polikliniği ve Yaşlı Sağlığı Polikliniğine E blok doğu girişi zemin kattan ulaşabilirsiniz.


Adana Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği iki ayrı poliklinikte hizmet vermektedir:

 • Aile Hekimliği Kliniği Genel Muayene Polikliniği: Aile Hekimliği Uzmanları sağlık ile ilgili her türlü sorunlara ilk yaklaşımda bulunur. Hastasını değerlendirirken fiziksel, ruhsal ve sosyal faktörlerin hastalık oluşumu üzerinde etkisini dikkate alır. Akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesine ek olarak hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştirir ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmeti sağlar. Aile Hekimliği Kliniği Genel Muayene Polikliniğinde hastalıkların erken ve doğru tanısı, hastaların fizik muayeneleri yanında ruhsal muayenelerinin de yapılması ve sosyal yönden sorgulanarak desteklenmesi, tüm yaş gruplarında periyodik muayene ve taramaların yapılması, akut hastalıkların tedavi ve takibi, kronik hastalıkların takip ve yönetimi, hastaların hastalıkları hakkında bilgilendirilmesi ve hastaların gerekiyorsa diğer bölümlere gönderilerek değerlendirilmesi sağlanır. Genel Muayene Polikliniğimiz sağlık gereksinmeleri nedeniyle her yaştan hastaları kabul etmekte, başvuran hastaların sağlıkla ilgili yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.


Aile Hekimliği Genel Muayene Polikliniğinde Verilen Hizmetler;

 • Hastalıkların erken ve doğru tanısı,
 • Hastaların fizik muayeneleri yanında ruhsal muayenelerinin de yapılması ve sosyal yönden sorgulanarak desteklenmesi, 
 • Tüm yaş gruplarında periyodik muayene ve taramaların yapılması, 
 • Akut hastalıkların tedavi ve takibi, 
 • Kronik hastalıkların takip ve yönetimi, 
 • Hastaların hastalıkları hakkında bilgilendirilmesi ve
  Hastaların gerekiyorsa diğer bölümlere gönderilerek değerlendirilmesi sağlanır. 
 • Aile Hekimliği Kliniği Yaşlı Sağlığı Polikliniği: Aile hekimleri yaşlı bireylerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi için önemli bir rol üstlenmişlerdir. Yaşlılık fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları ile bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir dönemdir. Yaşlı birey, gençler için geçerli tıbbi değerlendirmeden daha farklı bir bakış açısını ve özgün bir yaklaşımı gerektirir. Yaşlılık dönemindeki bireylerde riskli olabilecek durumlar değerlendirilerek ortaya çıkabilecek sorunları en baştan engellemek, yaşlılık dönemi aşılarını takip etmek, var olan hastalıklarının tedavisini ve yaşlının yardıma gereksinim duymadan kendine bakmasını sağlamak amaçlanır. Bu amaçla yaşlılığın önemli sorunları olan, bunama (demans), çökkünlük (depresyon), idrar tutamama, düşme ve hareket kısıtlılığı, yetersiz beslenme durumları, işitme problemleri ve görme bozuklukları özellikle değerlendirilmelidir. Yaşlı Sağlığı Polikliniğimizde 65 yaş üstü hastalar kabul edilmekte, yaşlılarımızın yaşamlarını sağlıklı ve bağımsız biçimde sürdürmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.


Aile Hekimliği Kliniği Yaşlı Sağlığı Polikliniğinde Verilen Hizmetler; 

 • Yaşlı hastaların fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları ile bir bütün olarak değerlendirilmesi,
 • Yaşlı hastada yaşlılığın önemli sorunları olan;  bunama (demans), çökkünlük (depresyon), idrar tutamama, düşme ve hareket kısıtlılığı, yetersiz beslenme durumları, işitme problemleri ve görme bozukluklarının değerlendirilmesi, yaşlılık döneminde yapılması gereken aşıların takibi,
   
 • Yaşlılara yönelik genel taramalarının Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen ‘On Dakikalık Kapsamlı Tarama Testi’ kullanılarak yapılması,
 • Hastaların yaşlılık hastalıkları hakkında bilgilendirilmesi ve gerekiyorsa diğer bölümlere gönderilerek değerlendirilmesi sağlanır.
 • Gorsel.jpg