Anesthesia and Reanimation
23 Kasım 2020

Anestezi.jpg
ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ

KLİNİĞE ULAŞIM
Polikliniklerimiz:B blok zemin kat
Ameliyathaneler:E blok 1. kat ve 2. katKlinikte Yapılan İşler
Anestezi ve Reanimasyon Kliniğimizde: Genel cerrahi, çocuk ve yenidoğan, ortopedi,kalp damar cerrahisi, göz,beyin cerrahi,kulak burun boğaz, plastik cerrahi, üroloji, kadın doğum,göğüs cerrahi vakalarının tümüne her türlü yaş grubunda anestezik uygulamalar yapılmaktadır.
Kliniğimizde periferik blok işlemleri ultrason eşliğinde uygulanmaktadır.İleri havayolu ekipmanlarımız (fiberoptik bronkoskop,videolarengoskop ....) gerektiği durumlarda kullanılabilmektedir.
Anestezi Kliniği olarak ameliyathane dışı birimlerde MR görüntüleme, ESWL, genel cerrahi endoskopi, gastroenteroloji endoskopi, girişimsel radyoloji , PET CT ,TAVI, Anjio, TEE, Ablasyon işlemlerinde anestezi verilmektedir.
30 yataklı Reanimasyon Yoğun Bakımımızda her türlü ileri tanı ve tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.Sürekli renal replasman tedavisi, ECMO,PICCO,terapotik hipotermi gibi yöntemlerde yoğun bakımımızda uygulanmaktadır.
Algoloji polikliniğimizde algoloji uzmanımız tarafından her türlü girişimsel ve medikal tedavi yapılmaktadır.