Emergency Medicine
17 Kasım 2020

ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde 2 Doçent Doktor, 16 Uzman Doktor, 20 Asistan Doktor, 6 Pratisyen Hekim hizmet vermektedir.

KLİNİKTE GÖREV YAPAN HEKİM KADROSU

GÖREVİ

ADI-SOYADI

KADRO

EĞİTİM SORUMLUSU

Doç. Dr. Salim SATAR

EĞİTİM SORUMLUSU

İDARİ SORUMLU

Uzm. Dr. Müge GÜLEN

BAŞASİSTAN

VEKİL EĞİTİM GÖREVLİSİ

Doç. Dr. Zikret KÖSEOĞLU

VEKİL EĞİTİM GÖREVLİSİ

BAŞASİSTAN

Uzm. Dr. Akkan AVCİ

BAŞASİSTAN

UZMAN HEKİM

Uzm. Dr. Ali İlker ÖZER

ACİL TIP UZMANI

UZMAN HEKİM

Uzm. Dr. Alper ÇELİKDEMİR

ACİL TIP UZMANI

UZMAN HEKİM

Uzm. Dr. Çetin YAYLALI

ACİL TIP UZMANI

UZMAN HEKİM

Uzm. Dr. Emre ÖNER

ACİL TIP UZMANI

UZMAN HEKİM

Uzm. Dr. Ertan CÖMERTPAY

ACİL TIP UZMANI

UZMAN HEKİM

Uzm. Dr. Gonca KÖKSALDI ŞAHİN

ACİL TIP UZMANI

UZMAN HEKİM

Uzm. Dr. Hüseyin ÜLGER

ACİL TIP UZMANI

UZMAN HEKİM

Uzm. Dr. Metin TOPAL

ACİL TIP UZMANI

UZMAN HEKİM

Uzm. Dr. Ozan DEMİR

ACİL TIP UZMANI

UZMAN HEKİM

Uzm. Dr. Selen SÜRER ADA

ACİL TIP UZMANI

UZMAN HEKİM

Uzm. Dr. Songül DEVRİM SOYDEMİR

ACİL TIP UZMANI

UZMAN HEKİM

Uzm. Dr. Umut GÜMÜŞAY

ACİL TIP UZMANI

UZMAN HEKİM

Uzm. Dr. Yasin UYSAL

ACİL TIP UZMANI

UZMAN HEKİM

Uzm. Dr. Yeliz ŞİMŞEK

ACİL TIP UZMANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Adem KAYA

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Ahmet Burak URFALIOĞLU

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Ahmet SÖNMEZ

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Başak TOPTAŞ FIRAT

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Cem IŞIKBER

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Derviş YILDIZ

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Gökbay TEMİZ

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Gökben ORAL SÖNMEZ

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. İrem YÖNEY

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Kemal ŞENER

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Mehmet AKSU

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Mehmet Durdu ÜZÜCEK

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Mustafa ÇALIŞ

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Mustafa GEDİKLİOĞLU

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Mustafa POLAT

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Önder YEŞİLOĞLU

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Satuk Buğra YAPICI

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Sezai SARI

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Tahsin ERFEN

ACİL TIP ASİSTANI

ASİSTAN HEKİM

Ast. Dr. Uğur ORHAN

ACİL TIP ASİSTANI

HEKİM

Dr. Arif KENAR

PRATİSYEN HEKİM

HEKİM

Dr. Canan GÖKER

PRATİSYEN HEKİM

HEKİM

Dr. Gülcan GÜCER

PRATİSYEN HEKİM

HEKİM

Dr. Hazal ÖNEN

PRATİSYEN HEKİM

HEKİM

Dr. İlke SERTLER

PRATİSYEN HEKİM

HEKİM

Dr. Merve ÖZDOĞAN

PRATİSYEN HEKİM

 

HEMŞİRE VE DİĞER YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİMİZ (ATT, Paramedik, Sağlık Memuru)

Triyaj biriminde her vardiyada 4 yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır.

EKG biriminde her vardiyada 1 yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır.

Kan alma biriminde her vardiyada 2 yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır.

Süturasyon ve Pansuman odasında her vardiyada 4 yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır.

Sarı Gözlem alanında her vardiyada 4 yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır.

Kırmızı Gözlem Alanında (Kritik Bakım Birimi) her vardiyada 4 yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır.

Ambulans Karşılama ve Resüsitasyon biriminde her vardiyada 3 yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır.

Toplam hemşire ve diğer yardımcı sağlık personeli sayısı 53 kişidir.

Hasta kayıt-kabul biriminde her vardiyada 3 Veri Giriş Elemanı görev yapmaktadır.

Muayene kabul- Hasta transfer biriminde her vardiyada 2 Veri Giriş Elemanı görev yapmaktadır.

Ambulans Hasta kayıt-kabul biriminde her vardiyada 1 Veri Giriş Elemanı görev yapmaktadır.

ÇALIŞMA ALANI

Kliniğimizde 3 poliklinik, 2 Resüsitasyon Odası, 1 Kritik Bakım Ünitesi, 2 Gözlem Odası bulunmaktadır. Gözlem odalarının her biri 24 toplam 48 sedye kapasitelidir. Kritik Bakım Ünitesi 12 sedye kapasitelidir.

TRİAJ BİRİMİ

                Hastaların kayıt ve kabul işlemleri; hastanın kendisi, hasta yakınları, yönlendirme personelinin hasta kayıt birimine başvuruları ile yapılır. Özel araçla gelmesine rağmen yardıma ihtiyacı olan hastalar hasta yönlendirme personeli tarafından karşılanır.

                Triajın hasta kayıt biriminde çalışan veri giriş elemanı sosyal güvence gözetmeksizin hastaların ilk kaydını T.C kimlik numarası ile yapar. Aynı sırada hastalar triaj hemşiresi tarafından değerlendirilir. Triaj hemşiresi, hastaların şikayetlerini sorgular, vital bulgularına bakar ve klinik durumlarına göre triaj uygular. Triaj işleminden sonra hastalar kritikliğine göre yeşil, sarı ve kırmızı olarak kodlanır. Kırmızı alan hastaları triyaj alanındaki resüsitasyon alanına alınır ve müdahaleleri oradaki ekip tarafından gerçekleştirilir. Sarı alan hastaları T7 numaralı muayene odasına, yeşil alan hastaları T5, T6 numaralı muayene odalarına alınır.

Acil muayene odalarına yönlendirilen hasta muayene olur ve ilk gören hekim tarafından, acil servis muayene kartı eksiksiz olarak doldurulur. Tüm tetkikler bilgi işlem sisteminden istenilir. Hasta hekiminin talimatı doğrultusunda yönlendirme personelince tetkik, tedavi ve gözlem için ilgili birimlere götürülür.

EKG BİRİMİ

Acil hekimi tarafından değerlendirilen ve EKG istenilen hastaların yönlendirildiği ve yardımcı sağlık personeli tarafından EKG çekilen birimdir.

RADYOLOJİ BİRİMİ

Acil serviste radyoloji bölümü, rutin olarak röntgen, ultrasonografi, tomografi ve gereksinim halinde MRI cihazları ile hizmet vermektedir. Röntgen, tomografi ve MRI acil servis için 24 saat kesintisiz hizmet verirken, Ultrasonografi 08:00-16:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

KAN ALMA BİRİMİ

Genel durumu iyi, ayaktan hastaların istenen laboratuvar tetkikleri bu birimde alınarak, birim içindeki pnömotik sistemi ile laboratuvara gönderilir.

SÜTURASYON VE PANSUMAN BİRİMİ

Müdahale -1 ve müdahale-2 odası olarak iki alan bulunmaktadır. Müdahale-1 odasında hekim tarafından değerlendirilen pansuman ve süturasyon kararı verilen hastaların tedavisinin yardımcı sağlık personeli tarafından yapıldığı alandır.

Müdahale-2 odasında hekim tarafından değerlendirilen ve gereğinde ortopediye konsülte edilen hastaların basit atellerin yapıldığı alandır.

AMBULANS KARŞILAMA VE RESÜSİTASYON BİRİMİ

Ambulans ile gelen tüm hastaların hekim tarafından değerlendirildiği ve ilk müdahelesinin yapıldığı birimdir. Hastalara ilk değerlendirme sonrası gerekli tetkikler ve görüntülemeler yapılır. Bu alanda değerlendirilen hastalar genel ve klinik durumlarına göre sarı gözlem alanı, kırmızı gözlem alanı veya doğrudan uygun kliniğe yatışları yapılarak yardımcı yönlendirme personeli ve sağlık personeli eşiliğinde göderilir.

SARI GÖZLEM ALANI

Acil gözlem birimlerinde, triyaj biriminden veya ambulans biriminden hastalar kabul edildikten sonra birim sorumlusu hemşirelerce hastalara tanıtıcı ve üzerinde hasta barkodunun yapıştırıldığı bileklikler takılır. Gözlem birimine yönlendirilen hastalar, gözlem birimindeki hekim tarafından tekrar değerlendirilir, hasta kartında önerilen tedavi, gözlem hekimi tarafından onaylandıktan sonra hemşire tarafından uygulamaya konulur. Gözlem birimindeki hastalardan istenilen ek radyolojik tetkikler gerekli görüldüğü takdirde ilgili birimlere hasta yönlendirme personeli refakatinde gönderilir. Gözlem biriminde alınan kan örnekleri gözlem alanlarındaki pnömotik sistemi ile hemşire tarafından laboratuvara gönderilir.

Gözlem birimince acil hekimleri tarafından değerlendirilen hasta için istenecek konsültasyonlar gerek görülürse kıdemli asistan hekim ve nöbetçi acil servis uzmanının onayı da alınarak bilgi-işlem sistemi kullanılarak istenir.  Konsültasyonlar gözlem odasında, konsültan hekim tarafından hasta başında gerçekleşir. Hastanın takibinden sorumlu acil doktoru hasta hakkında gerekli bilgiyi konsültasyon hekimine verir.   Konsültasyon cevabında hastaya verilecek tedavi, takip süresi, yatış veya taburculuk önerisi açık bir şekilde konsültasyon formunda belirtilir. Yatış kararı verilen hastaların yatış işlemi bilgi işlem sistemi üzerinden konsultan hekim adına yapılır ve hasta yardımcı yönlendirme personeli tarafından servis yatağına götürülür. İlgili serviste yatak doluluğu olması durumunda nöbetçi süpervizör tarafından uygun bir serviste hastaya yatak ayarlanır.

Acil serviste değerlendirilen ilk müdahalesi yapılan ve konsultasyon işlemleri tamamlanan hastalardan yoğun bakım ihtiyacı olanlar yardımcı yönlendirme personeli, hemşire ve gerekli durumlarda doktor eşliğinde yoğun bakım yatağına götürülür. Yoğun bakım yatak doluluğu olması durumunda kritik bakım ünitesinde hastaların tedavisi devam eder ve 112 koordinasyon merkezi aracılığıyla dış merkezlerde uygun yoğun bakım yeri aranır. Yoğun bakım yeri aranması ve sevk işlemleri nöbetçi acil uzmanı ve nöbetçi idari amir bilgisi dahilinde gerçekleştirilir.

Gözlem biriminde tedavisi tamamlanan hastalar acil servis nöbetçi uzmanının onayı ve kaşesi ile taburcu edilir. Gözlem birimindeki hastalardan istenilen ek radyolojik tetkikler gerekli görüldüğü takdirde ilgili birimlere hasta yönlendirme personeli refakatinde gönderilir. Gözlem biriminde alınan kan örnekleri gözlem alanlarındaki pnömotik sistemi ile hemşire tarafından laboratuvara gönderilir.

 KIRMIZI GÖZLEM ALANI (KRİTİK BAKIM ÜNİTESİ)

Triaj alanından ve ambulans karşılama biriminden ilk muayenesi ve müdahalesi yapılan hastalardan genel durumu kötü, vital bulguları anormal olan hastalar, şuuru kapalı hastalar, multitravmalı hastalar, zehirlenme hastaları kırmızı gözlem alanına alınır. Burada medikal tedavileri düzenlenir, monitorize izlenirler.  Gerekli durumlarda hastalara santral venöz kateter ve hemodiyaliz kateteri bu alanda takılır. Tüp torakostomi çok acil durumlarda acil uzmanları ve asistanları tarafından, daha az acil durumlarda göğüs cerrahi uzmanları eşliğinde takılır. Bu alanda solunum yetmezliği olan hastalara mekanik ventilasyon desteği sağlanabilmektedir. 18 yaş üstü zehirlenme hastaları acil tıp eğitim sorumlusu Doç. Dr. Salim Satar gözetiminde acil tıp kliniğince bu alanda takip edilir. Tedavileri bu alanda verilir. Hasta başı ultrasonografi bu alanda acil tıp asistanları ve uzmanlarnca, ekokardiyografi kardiyoloji uzmanları tarafından yapılır.

Gözlem Birimlerinde hafta içi her sabah 08:00 de, akşam 16:00’ da Acil Tıp Eğitim sorumlusu, Başaasistanları ve nöbetçi Acil Tıp uzmanları ve asistanları eşliğinde vizit yapılır. Haftasonu nöbetleri nöbetçi ekipçe sabah 09:00 da, akşam 16:00’ da yapılır.

TABURCULUK

Taburcu olacak hastanın dosyası, hastanın doktoru tarafından tamamlanıp, taburculuk bölümü işaretlenir. Dosya ekleri (ekg, röntgen vb.) ve yapılan girişimsel işlemler belirtilerek veri giriş elemanına teslim edilir. Veri giriş elemanı tarafından hastanın taburculuk işlemi gerçekleştirilir ve hastanın çıkışı yapılır.

KLİNİK EĞİTİM PROGRAMLARI

2007 yılından itibaren eğitim kliniği olarak Tıpta uzmanlık sınavı (TUS) ile asistan eğitimi veren acil tıp Kliniği şu ana kadar 36 acil tıp uzmanı mezun etmiştir. Halen klinikte her kıdemden 20 asistan uzmanlık eğitimine devam etmektedir. Kliniğimizde Eylül-Haziran aylarında her hafta Salı ve Perşembe günü Saat 09:00-15:30 saatleri arasında eğitim ve seminer programları yapılmaktadır. Bu programlara tüm Asistan Hekimler, Eğitim Sorumlusu ve Başasistanlar katılmaktadır. Eğitimlerde güncel makaleler, derlemeler, temel konular, klinikten vaka tartışmaları, güncel kılavuzlar tartışılmaktadır. Seminerler eğitim görevlileri ve eğitim görevlilerinin moderatörlüğünde asistan hekimlerce yapılmaktadır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTATİSTİK, ANALİZ, RAPORLAMA VE STRATEJİK YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

‘HER BRANŞTA İLK 100 HASTANE’2017 YILI OCAK-EKİM DÖNEMİPOLİKLİNİK, YATIŞ, YOĞUN BAKIM VE ACİL SERVİS İSTATİSTİKLERİ

2017 (Ocak-Ekim) Dönemi 112 Ambulansla En Fazla Hasta Götürülen Hastaneler ve Hasta Sayıları

SIRA

GÖTÜRÜLEN HASTANE (BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE)

SAYI

1

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

29.290

2

Adana Şehir (Numune Eğitim ve Araştırma) Hastanesi

27.256

3

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

25.835

4

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24.543

5

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

23.910

6

Mersin Şehir Hastanesi

23.817

7

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

23.546

8

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22.725

9

İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21.760

10

Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi

18.960


Kaynak: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüz Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Dairesi Başkanlığı2017 (Ocak-Ekim) Dönemi 112 Ambulansla En Fazla Sevk Alan İller ve Sayıları

SEVK ALAN İLLERİN BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALAMASI

SIRA

İL

SEVK SAYISI

1

İSTANBUL

280.326

2

ANKARA

163.932

3

BURSA

94.579

4

ADANA

82.306

5

İZMİR

81.589

6

MERSİN

72.481

7

KONYA

62.582

8

GAZİANTEP

56.471

9

KOCAELİ

53.500

10

BALIKESİR

50.358

Kaynak: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüz Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Dairesi BaşkanlığıBASINDA ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL SERVİSİ

Basinda_Acil.JPG