Cardiology
17 Kasım 2020

ADANA ŞEHİR HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ

KLİNİĞE ULAŞIM
Poliklinikler, E Blok Zemin Kat
Yataklı Servisler, A Blok 5 ve 6 Kat
Anjio Ünitesi, A Blok 1. Kat
Yoğun Bakım, A blok 2. Kat


KLİNİKTE YAPILAN İŞLER

Kliniğimizde poliklinik, transtorasik ekokardiyografi, transözefajiyal ekokardiyografi, ritim holter, tansiyon holter, efor testi, tilt testi tetkikleri yapılmaktadır.
Tanısal koroner anjiyografi, koroner balon ve stent tedavi işlemleri, tanısal ve tedavi amaçlı elektrofizyoloji işlemleri, TAVI (ameliyatsız aort kapak değişimi), kalp kapak darlık tedavi girişimleri, beyin ve bacak atar damar tıkanıklıkları müdahaleleri yapılmaktadır.

Kliniğimizde ayaktan hastalar poliklinikte değerlendirilmekte olup, tanısal veya girişimsel tedavi işlemleri için günübirlik anjiyografi servisine randevu verilmektedir.
Acil başvurusu olan veya yatması gereken poliklinik hastaları ise koroner yoğun bakım veya servis yataklarına yatırılmaktadırlar.

5 MHRS, 4 normal poliklinik odası
30 koroner yoğun bakım yatağı
94 servis yatağı
5 koroner anjiyografi ünitesi
21 günübirlik servis yatağı