Dermatology
23 Kasım 2020

Kliniğe Ulaşım

Kliniğimiz B blok 6.kat, polikliniklerimiz ise A blok A katında bulunmaktadır.

Klinikte Yapılan İşler

Kliniğimizde kriyoterapi, PUVA, koter işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca wood ışığı ve dermatoskopi tanıya yardımcı olarak kullanılmaktadır.