Gastroenterology
17 Kasım 2020

Gastroentroloji-1.jpg

Adana Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’de 5 uzman hekim, endoskopi ünitesinde 6, gastroenteroloji servisinde 8 olmak üzere 14 hemşire çalışmaktadır.

Gastroenteroloji Endoskopi Birimi E blok, A katı.
Gastroenteroloji Servisi D Blok, 4. kat.
Gastroenteroloji polklinik A Blok, Z katında bulunmaktadır.

Hekim kadrosu:

Doç. Dr. Banu Kara (Eğitim sorumlusu)
Uzm. Dr. Nevin Akçaer Öztürk (İdari sorumlu)
Doç. Dr. Adnan Taş (Başasistan)
Doç. Dr. Şehmus Ölmez
Uzm. Dr. Burçak Evren Taşdoğan
Uzm. Dr. Haşim Nar

Gastroenteroloji polikliniğinde her gün uzman hekimler tarafından

1) Karaciğer ve safra yolu hastalıkları,
2) Mide, ince ve kalın barsak hastalıkları
3) Pankreas hastalıkları takip ve tedavi edilmektedir.

Gastroenteroloji endoskopi ünitesinde tanısal amaçlı üst gastrointestinal sistem için özofagogastroduodenoskopi, safra yolları ve pankreas incelemeleri için endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi, kalın barsak incelemesi için de kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi yapılmaktadır. Ayrıca endoskopik ultrasonografi ile yemek borusu, mide ve bağırsakların iç yüzüne ek olarak duvar katmanlarının ve çevresindeki diğer doku ve organların çok detaylı görüntüler alınmaktadır. Tanı için yapılan bir diğer işlem de karaciğer iğne biyopsisidir.

Tedavi amaçlı yapılan işlemler çok çeşitlidir. Özofagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimler endoskopi yardımı ile çıkarılabilir. Özofagusun çeşitli nedenlerle oluşmuş darlıkları, özellikle de benign fibrotik darlıkları buji ve balon yardımı ile dilate edilmektedir. Özofagus malign darlıklarına stent uygulaması ile palyasyon sağlanmaktadır. Özofagus varis kanamalarında skleroterapi ve band ligasyonu uygulanmaktadır. Uzun süreli enteral nutrisyona ihtiyaç gösteren hastalara perkütan endoskopik gastrostomi uygulanıp beslenme sağlanmaktadır. Tüm üst ve alt gastrointestinal sistemdeki çeşitli nedenlerle kanayan odaklara müdahale edilmekte ve kanama durdurulmaya çalışılmaktadır. Kolondaki polipler polipektomi ile çıkarılmaktadır. Bilyer sistem ve pankreas kanalındaki taşlar papillaya sfinkteromi uygulandıkdan sonra balon ve basket yardımı ile çıkarılmaktadır. Biliyer sistemin özellikle maliniteye bağlı darlıklarında stent uygulanması ile safra akışı sağlanmaktadır.