General Surgery
17 Kasım 2020

Genelcerrahi.jpg
ADANA ŞEHİR HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİKLİNİĞİMİZE ULAŞIM


 Polikinikler E Blok Zemin kat

Servis-1 18 yataklı D blok 5.katta

Servis-3 20 yataklı D blok 5.Katta

Gastroenteroloji Cerrahi 18 yataklı D blok 5.Katta

Organ Nakil –Genel Cerrahi 4 – 18 yataklı D blok 4.Katta

Onkolojik Cerrahi -18 yataklı  D blok 4. Katta

Genel Cerrahi Amelihathane D.blok 2. Katta

 

Genel Cerrahi Poliklinik,Genel Cerrahi Kliniği,Genel Cerrahi Ameliyathane,Genel Cerrahi Yoğun bakım birimlerinden oluşmaktadır.

 
Genel Cerrahi Yoğun bakım -15 yataklı

Genel Cerrahi Kliniği 1- 18 yataklı

Genel Cerrahi Kliniği 3- 20 yataklı

Gastroenteroloji Kliniği -18 yataklı

Genel Cerrahi-Organ Nakil Kliniği -18 yataklı

Onkolojik Cerrahi Kliniği -18 yataklı

 

Genel Cerrahi Yoğun bakımda 23 hemşire ,Genel Cerrahi Ameliyathanede 8 hemşire,Genel Cerrahi 1 servisinde 8 hemşire,Genel Cerrahi 3 servisinde 8 hemşire ,Gastroenteroloji Cerrahide 7 hemşire,Organ Nakil Genel Cerrahi 4 servisinde 9 hemşire ve Onkolojik Cerrahi servisinde 8 hemşire görev yapmaktadır.

 KLİNİNİĞİMİZDE YAPILAN İŞLER

Kliniğimizde, meme ve endokrin cerrahisi, karaciğer safra yolları ve pankreas cerrahisi, özefagus, mide ve duodenum cerrahisi, ince barsaklar, kolon, rektum ve anal bölgenin benign ve malign hastalıklarının cerrahi tedavisi ve obezite cerrahisi yapılmaktadır. İleri cerrahi teknik donanım ve bilgi, beceri gerektiren laparoskopik ve robotik ameliyatlar da bölümümüzde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Kliniğimiz endoskopi ünitesinde cerrahi problemi olan hastalara tanısal ve tedavi edici özefagus, mide ve duodenum endoskopisi, kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi yapılmaktadır. Girişimsel olarak polipektomi, mukozal rezeksiyon, perkutan gastrostomi, bant ligasyon gibi işlemler yapılmaktadır. Gastrointestinal motilite laboratuvarımız vardır. Güçlü bir akademik kadroya sahip kliniğimizde gerçekleştirilen özellikli işlemler aşağıdaki gibidir;

  1. Gastrointestinal Sistem Cerrahisi
  2. Onkolojik Cerrahi
  3. Obezite Cerrahisi
  4. Transplantasyon Cerrahisi
  5. Onkoplastik Meme Cerrahisi
  6. Hedeflenmiş Mini İnsizyon Paratiroid Cerrahisi
  7. Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyon
  8. Laparoskopik Ve Robotik Cerrahi