Hematology
17 Kasım 2020

Adana Şehir Hastanesi Hematoloji Kliniği

Ulaşım

Poliklinik :  D blok Zemin katta
Klinik        : D blok 7. Katta

Çalışan Bilgisi

Hematoloji kliniğinde 2 Uzman doktor, 1 Aferez teknisyeni, 1 poliklinik hemşiresi ve servis hemşireleri ile hizmet vermektedir.

Personel Kadrosu

Uzm. Dr. Didar YANARDAĞ AÇIK
Uzm. Dr. Bilal AYGÜN
Uzm. Dr. Elife Suyanı
Aferez Teknisyeni Seda ALDIRMAZ
Poliklinik hemşiresi Meral YILMAZ ve servis hemşireleri

Klinikte Yapılan İşler

Hematoloji kliniğinde 2 poliklinik,1 biyopsi odası, yataklı servis, Kemİk İliği Nakil Ünitesi, Terapötik Aferez Ünitesi mevcuttur. Kemik İliği Ünitesi ruhsatlandırma aşamasındadır. Kliniğimizde malign hematolojik hastalıkların (akut lösemiler, kronik lösemiler, kronik myeloproliferatif hastalıklar, MDS, lenfomalar, MM gibi) ve benign hematolojik hastalıkların (nutrisyonel anemiler, edinsel veya kalıtsal hemolitik anemiler, kalıtsal hemoglobinopetiler, kalıtsal koagülasyon bozuklukları, edinsel koagülasyon bozuklukları, TTP, kalıtsal veya edinsel kemik iliği yetmezliği gibi) tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Malign hastalık tanısı alan hastalara yataklı serviste veya ayaktan Kemoterapi Ünitesinde kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır.

Kliniğe bağlı Özellikli Birimler

1- Terapötik Aferez Ünitesi
2- Kemik İliği Ünitesi - Ruhsat aşamasında.