Ortopedi Kliniği Eğitim Plan ve Programı
24 Mayıs 2018

 1. Klinik içi eğitim seminerleri

  • İlk hafta hoca seminerleri

  • İkinci hafta asistan seminerleri

  • Haftalık vaka takdimi ve tartışma

  • Haftalık mini sınav: 20 sahifeden sorumlu olacaklar ( Ortopedik Hastalıklara genel yaklaşım kitabından)

 2. Ayda bir klinikler arası seminerler

 3. Yedi günde bir tümör konseyi

 4. Altı ayda bir bölgesel toplantılar:

  • Kasım son haftası cumartesi günü: Geriatrik kalça kırıkları

 1. Klinikler arası seminer konuları

  1. Pelvik travmalar: (Acil, genel cerrahi, üroloji, kadın doğum, damar cerrahisi, Radyoloji)

  2. Hipovolemik şok: (Acil genel, cerrahi)

  3. Postoperatif ağrı rejimi: (Anestezi, algoloji, biz)

  4. Ortopedik enfeksiyonların önlenmesine yönelik tedbirler: (İntaniye, mikrobiyoloji ortopedi)

  5. Yumuşak doku tümörleri: (onkoloji, radyoloji, ortopedi, Nükleer tıp, Radyasyon onkolojisi)

  6. Diabetik ayak: Ortopedi, endokrin plastik cerrahi

 2. Klinik içi eğitim seminerleri

  1. Hoca seminerleri

   1. Kemik dokunun tümörlerine klinik ve radyolojik yaklaşım

   2. Kemik enfeksiyonları

   3. Eklem enfeksiyonları

   4. Nöroortopedik muayene

   5. Skolyoza genel yaklaşım-1

   6. Skolyoza genel yaklaşım-2

   7. Elin cerrahi anatomisi

   8. Elde tedavi edilebilir travma ve tedavi prensipleri

   9. Serebral palsi: genel yaklaşım

   10. Serebral palsi-2: genel tedavi yaklaşımları

   11. Serebral palsi-3 Bölgesel tedavi yaklaşımları

   12. Spinal distrafizm

   13. Ortopedik implantlara biyolojik cevap mekanizması

   14. Artiküler kartilaj dokuda tamir fizyolojisi

 3. Asistan seminerleri

  1. Ortopedik farmakoloji ve terapötik etki

  2. Artiküler kartilaj ve osteoartritis

  3. Kemik dokunun formasyonu ve fonksiyonu

  4. İskelet sisteminin oluşumu ve gelişimi

  5. Ortopedik cerrahide tromboembolizm ve yağ emboli sendromu

  6. Delile- dayalı ortopedik araştırmalarıni dizayn edilmesi araştırıması analizi ve tartışması

  7. Bir makale veya araştırma sonuçları nasıl aktarılır. Bir makale nasıl yazılır.

  8. Ortopedik biyomateryaller

  9. Biyomekanik

  10. Ortopedide hücre biyolojisi ve moleküler yapı

SBÜ ADANA ŞEHİR HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ 2017-2018 EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI9 Ekim 2017 :Kemik Dokunun Tümörlerine klinik ve radyolojik yaklaşım :

Op. Dr.Hasan Ulaş OĞUR Prof. Dr. Ahmet KAPUKAYA

16 Ekim 2017: Ortopedik Farmakoloji ve terapotik etki:

Dr.Emre FİDAN Op. Dr. Fırat SEYFETTİNOĞLU

23 Ekim 2017: Kemik enfeksiyonları:

Op.Dr.Ahmet YILMAZ

30 Ekim 2017 : Artiküler kartilaj ve osteoartrit:

Dr.Volkan Tolga TEKBAŞ Op.Dr.Hasan Ulaş OĞUR6 Kasım 2017: Eklem Enfeksiyonları:

Op.Dr. Hakan ÇİÇEK

13 Kasım 2017: Kemik dokunun formasyonu ve fonksiyonu:

Dr.Hakan USLU Op.Dr. Ümit TUHANİOĞLU

20 Kasım 2017: Klinikler arası seminer: Pelvik travmalar :

(genel cerrahi, acil tıp, kalp ve damar cerrahi,üroloji, kadın doğum, radyoloji)

27 Kasım 2017: Skolyoza genel yaklaşım:

Op.Dr.Fırat SEYFETTİNOĞLU

4 Aralık 2017: İskelet sisteminin oluşumu ve gelişimi:

Dr.Burak KAYA Op. Dr. Mehmet BAYDAR

11 Aralık 2017 : Ortopedik implantlara biyolojik cevap mekanizması:

Prof. Dr. Ahmet KAPUKAYA

18 Aralık 2017: Ortopedik cerrahide tromboembolizm ve yağ embolisi sendromu:

Dr. Ersin Fidan Op. Dr. Osman ÇİLOĞLU

25 Aralık 2017: Klinikler arası seminer : Hipovolemik şok (Acil tıp, Genel cerrahi)8 Ocak 2018: Serebral palsiye genel yaklaşım:

Op.Dr.Ümit TUHANİOĞLU

15 Ocak 2018: Kanıta dayalı ortopedik araştırmaların dizayn edilmesi, araştırılması ve tartışılması:

Dr.Hüseyin ATEŞ Op.Dr.Hakan ÇİÇEK

22 Ocak 2018 : Metakarp ve Falanks Kırıklarına yaklaşım:

Op.Dr. Mehmet BAYDAR

29 Ocak 2018: Kırıklarda kapalı redüksiyon alçılama ve atelleme prensipleri:

Dr.Mehmet İNCE Op.Dr. Fırat SEYFETTİNOĞLU5 Şubat 2018: Klinikler arası seminer: Postoperatif ağrı rejimi

(Anesteziyoloji,Algoloji,Ortopedi)

12 Şubat 2018 : Artiküler kartilaj dokuda tamir fizyolojisi:

Op.Dr. Osman ÇİLOĞLU

19 Şubat 2018 : Epifiz kırıklarının sınıflandırılması ve tedavi prensipleri:

Dr.Mustafa BULUT Op. Dr.Ümit TUHANİOĞLU

26 Şubat 2018 : Ortopedide hücre biyolojisi ve moleküler yapı:

Prof.Dr.Ahmet Kapukaya

5 Mart 2018: Bir makale veya tartışma sonuçları nasıl aktarılır,bir makale nasıl yazılır:

Dr.Volkan Tolga TEKBAŞ Op.Dr.Hasan Ulaş OĞUR

12 Mart 2018: Ortopedik biyomateryaller:

Op.Dr.Ahmet YILMAZ

19 Mart 2018: Klinikler arası seminer: Diyabetik Ayak

(Plastik cerrahi,Ortopedi,Endokrinoloji)

26 Mart 2018 : Kalça biyomekaniği:

Dr.Hakan USLU Op.Dr.Fırat SEYFETTİNOĞLU

2 Nisan 2018: Omuz muayenesi ve görüntülemesi:

Op.Dr.Hakan ÇİÇEK

9 Nisan 2018 : Üst EksremiteTuzak nöropatilerine yaklaşım:

Dr.Burak KAYA, Op.Dr.Mehmet BAYDAR

16 Nisan 2018:Torakolomber Vertebra Kırıklarına Yaklaşım:

Op.Dr. Fırat SEYFETTİNOĞLU30 Nisan 2018: Pediatrik alt ekstremite kırıklarında tedavi algoritması:

Dr.Ersin FİDAN Op.Dr. Ümit TUHANİOĞLU7 Mayıs 2018 : Tümör biyolojisi ve patofizyolojisi:

Op.Dr.Hasan Ulaş OĞUR

14 Mayıs 2018: Legg-Calve –Perthes: Tanı-sınıflama ve tedavi algoritması:

Dr.Hüseyin ATEŞ Op. Dr. Fırat SEYFETTİNOĞLU

21 Mayıs 2018: Nöroortopedik Muayane:

Op.Dr.Ümit TUHANİOĞLU

28 Mayıs 2018: Erişkin Radius alt uç kırıklarına yaklaşım:

Dr.Mehmet İNCE Op.Dr.Mehmet BAYDAR

4 Haziran 2018: Minimal invaziv plak ostesosentezi prensipleri:

Op.Dr.Osman ÇİLOĞLU

11 Haziran 2018 : Greft biyolojisi ve tipleri:

Dr.Mustafa BULUT Op.Dr.Hasan Ulaş OĞUR
Prof. Dr. Ahmet KAPUKAYA

SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Trav. ABD Başkanı                 
*Seminerler güncel literatür ışığında hazırlanmalı ve görsel ağırlıklı olmalıdır

*Her seminer 15 dakika konu anlatımı,10 dakika tartışma şeklinde planlanmalıdır

*Yer: B blok 8.kat ortopedi eğitim salonu Saat16: 00

*Eğitim günü ve saatine özen gösterilmesi önemle rica olunur