Spesifik Alanlarımız
24 Mayıs 2018

ANABİLİM DALIMIZDA TÜRKİYEDE İLK DEFA 

 
  1. Geriatrik Ortopedi (Detay için)
  2. Müldisipliner Protez Revizyon Konseyi (Detay için)
  3. Mültidisipliner Pelvis Cerrahi Konseyi (Detay için)
  4. Tümörlü Hastalar İçin Psikososyal Destek Konseyi (Detay için)