Tümörlü Hastalar İçin Psikososyal Destek Konseyi
24 Mayıs 2018

Polikliniğimize tümöral bir lezyon nedeniyle müracaat eden her hasta, Salı günleri toplanan tümör konseyi tarafından tartışılır.
Bu konsey hastanın teşhisinde ve tedavisinde tek yetkilidir.
Ayrıca hastanemizde Türkiyede ilk kez tümörlü hastalara psikolojik, sosyal ve fiziksel destek veren “PSİKOSOSYAL DESTEK KONSEYİ” kurulmuştur.
Bu konseyde psikiyatrist, ortopedist, sosyolog, fizyoterapist, uzman hemşire, fizik tedavi uzmanı bulunmaktadır.
Bu konsey kanserli hastaları evde ve hastanede ziyaret ederek her türlü desteği sunmaktadır.